Thông tin tuyển dụng
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển chức danh Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2021 (07/12/2021)
-   +   A-   A+   In  
  

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-SKHCN ngày 13/9/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021,

 

Trên cơ sở Báo cáo số 01/BC-BTĐHS ngày 26/11/2021 của Ban thẩm định hồ sơ (Kèm theo),

 

Hội đồng thi tuyển chức danh Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2021 thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển chức danh Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng như sau:

 

1. Ông: Đỗ Vũ Khoa

 

2. Ông: Tạ Hồng Lâm.

 

(Chi tiết tại Danh sách đính kèm).

 

Văn phòng Sở KH&CN, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện dự thi biết; tiến hành niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở và trang thông tin điện tử của cơ quan trong thời gian 15 (mười lăm) ngày trước ngày tổ chức thi tuyển.

 

Hội đồng thi tuyển thông đến các cá nhân, tổ chức có liên quan được biết.

 

Xem nội dung chi tiết thông báo tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 194

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thông báo Kết quả thi viết môn kiến thức chung và chuẩn bị thi đề án thi tuyển chức danh Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (01/04/2022)
  • Thông báo khai mạc và tổ chức thi viết môn kiến thức chung thi tuyển chức danh Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (28/03/2022)
  • Thông báo tổng hợp danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển chức danh Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (21/03/2022)
  • Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ thí sinh đủ điều kiện thi tuyển chức năng Chi cục trưởng chi cục (21/03/2022)
  • Thông báo ôn tập và thi viết môn kiến thức chung dự tuyển chức danh Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (15/03/2022)
  • Thông báo gia hạn nộp hồ sơ dự tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (04/03/2022)
  • Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021 (29/10/2021)
  • Kế hoạch số 35/KH-SKHCN về thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021 (13/09/2021)
  • Thông báo V/v tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ (28/12/2020)
  • Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh (13/11/2020)