Thông tin KH và Người lãnh đạo
Bản tin Thông tin Khoa học và Người lãnh đạo (Tháng 8/2021)) (31/08/2021)
-   +   A-   A+   In  

- KH&CN góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành, lĩnh vực                  

- Ban hành chương trình phát triển thị trường KH&CN quốc gia đến năm 2030

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ & KHOA HỌC

- Bộ KH&CN xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập              

- Chuyển đổi số - động lực phát triển kinh tế, xã hội                        

- Đẩy mạnh xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về KHCN       

- Kết nối các cộng đồng trí tuệ nhân tạo                                       

THÀNH TỰU KH&CN

- Thử nghiệm thành công giải pháp Hệ thống quản lý tiêm chủng E-vaccine           

- Vật liệu giúp ‘sản xuất’ điện trong cơ thể người                           

- Bản đồ số hóa 3D 'made in Vietnam' được cấp bằng sáng chế độc quyền tại Mỹ   

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC

- Các nhà khoa học có nhiều sáng kiến, giải pháp về kỹ thuật, công nghệ góp phần ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh    

HỘI NHẬP QUỐC TẾ

- Dấu ấn hợp tác KH&CN Việt – Nga trong chuyến khảo sát bằng tàu “Viện sỹ Oparin” trong vùng biển Việt Nam  

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

- Đảm bảo an toàn, hiệu quả cho trang thiết bị y tế với loạt tiêu chuẩn quốc tế       

- Ngăn chặn các hoạt động đầu cơ, thao túng giá để trục lợi những tháng cuối năm                                                                                        

TIN NGẮN

- Tin Thế giới                                                                      

- Tin Trong nước                                                               

- Tin địa phương                                                                   

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

- Số hóa trang trại với hệ sinh thái phần mềm FMAN                     

- Triển khai toàn quốc phần mềm QL công dân vùng dịch               

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KH&CN

- Tiêu chí công nhận tư vấn viên về công nghệ và ĐMST             

- Đề xuất về vị trí việc làm và định mức biên chế công chức ngành KH&CN     

- Liên thông thông tin đầu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN

xem chi tiết tại đây

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN

Số lượt đọc: 760

Về trang trước Về đầu trang