Thông tin chỉ đạo điều hành
UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo số 273/TB-VPCP ngày 22/10/2021 của Văn phòng Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế. (24/11/2021)
-   +   A-   A+   In  
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn chỉ đạo các sờ, ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện Thông báo số 273/TB-VPCP ngày 22/10/2021 của Văn phòng Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các cấp:

(1) Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thi hành pháp luật theo hướng thực chất hơn, bám sát và phù hợp với thực tiễn;

(2) Tăng cường đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm và đầu tư thỏa đáng cho công tác này;

(3) Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm cụ thể và việc kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

(4) Xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể trong quy trình xây dựng pháp luật; đánh giá toàn diện kết quả thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng;

(5) Chú trọng lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản;

(6) Đối với các vấn đề lớn, phức tạp cần kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền;

(7) Tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong xây dựng thể chế;

(8) Tiếp tục nghiên cứu, hiện đại hóa kỹ thuật lập pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đối với công tác này. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, Hội đồng nhân dân trong việc hoạch định các chiến lược trong các lĩnh vực pháp luật, tư pháp.

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các cấp; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức liên quan tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

Chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; Nghị quyết số 45/NQCP ngày 16/4/2021 của Chính phủ triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn.

+ Sở Tài chính, Sở Nội vụ

Đề xuất các giải pháp bảo đảm nguồn lực về tài chính, con người và các điều kiện cần thiết khác để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật.

+ Đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh

Tăng cường hoạt động giám sát, kịp thời phát hiện các quy định thiếu thống nhất, không còn phù hợp, văn bản có nội dung trái pháp luật, vi phạm trong thi hành pháp luật để có các biện pháp xử lý phù hợp.

+ Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành dân sự tỉnh

Phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật; đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua hoạt động truy tố, xét xử và thi hành.

+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp Nhân dân.

Trên cơ sở các nội dung của văn bản, UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện./.

Công văn số 17796/UBND-VP

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 1006

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024 (02/07/2024)
  • Triển khai chính sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (15/03/2024)
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự (11/12/2023)
  • Thông báo thời gian xử phạt hành chính thông qua ghi nhận của hệ thống giao thông, thông minh giám sát tự động bằng camera trên tuyến Quốc lộ 55,56 (09/11/2023)
  • Kế hoạch Truyền thông nâng cao Chỉ số Quản trị môi trường trong Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) (01/11/2023)
  • Lãnh đạo, chỉ đạo về Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 (26/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh (23/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (17/10/2023)
  • Triển khai hoạt động tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2023) (06/10/2023)
  • Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (03/10/2023)