Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch
Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2030 (16/11/2021)
-   +   A-   A+   In  
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3779/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2030.

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

TIN TỨC KHÁC