Công khai Tài chính
Quyết định về việc công khai dự toán thu - chi ngân sách năm 2021 sau khi điều chỉnh và cắt giảm dự toán ngân sách của Sở Khoa học và Công nghệ (28/09/2021)
-   +   A-   A+   In  

Xem chi tiết tại đây.

Nguồn: Sở KH&CN

Số lượt đọc: 115

Về trang trước Về đầu trang