Thông tin tuyển dụng
Kế hoạch số 35/KH-SKHCN về thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021 (13/09/2021)
-   +   A-   A+   In  
 

Ngày 13/9/2021, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021.

 

Xem nội dung chi tiết kế hoạch thi tuyển phụ lục kèm theo.

 

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 590

Về trang trước Về đầu trang