Tiêu chuẩn ĐLCL
Tập huấn kỹ năng đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 (04/02/2015)
-   +   A-   A+   In  

Trong 2 ngày (4/2 và 5/2) tại hội trường Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức lớp tập huấn Kỹ năng đánh giá nội bộ theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008”. Tham gia lớp tập huấn có hơn 70 học viên là cán bộ phường, xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Báo cáo viên chính là Ông Vương Lập Bình – giám đốc Công ty tư vấn Quản lý  I.M.C.C. 

Tại Buổi tập huấn, Ông Vương Lập Bình đã giới thiệu về các nội dung của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước như giới thiệu về Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ và các yêu cầu căn bản của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008; hướng dẫn các Kỹ năng đánh giá nội bộ theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Theo báo cáo viên, các bước xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện quan các bước: Bước 1 - xây dựng hệ thống quản lý chất lượng; Bước 2- Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng; Bước 3- Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008; Bước 4- Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

 

Sau khi giải đáp các thắc mắc liên quan đến nội dung tập huấn, các học viên tham gia lớp tập huấn sẽ làm bài kiểm tra cuối khóa để kiểm tra, tổng hợp kiến thức về nội dung liên quan đến Kỹ năng đánh giá nội bộ theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước.

Nguồn: Lê Huệ

Số lượt đọc: 2982

Về trang trước Về đầu trang