Tiêu chuẩn ĐLCL
Hội nghị triển khai Thông tư 26/2014/TT-BKHCN và Quyết định 2636/QĐ-UBND (04/02/2015)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 3/2 tại hội trường Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị “triển khai Thông tư 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ KH&CN và Quyết định 2636/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu BR-VT”. Tham gia Hội nghị có hơn 100 khách mời là đại diện các sở ban ngành, UBND huyện, xã, thành phố trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Tại Hội nghị, Ông Vương Lập Bình – giám đốc Công ty tư vấn Quản lý  I.M.C.C triển khai nội dung của Thông tư 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ KH&CN quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, bao gồm các nội dung chính: (1) Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; (2) Hoạt động tư vấn, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng; (3) Hoạt động đào tạo về tư vấn, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng đối với chuyên gia tư vấn, đánh giá. (4) Hoạt động kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng.

 

Đồng thời, đại diện Chi Cục TCĐLCL đã triển khai các văn bản của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như Quyết định 2636/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 về việc ban hành Quy chế phối hợp triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và kiểm tra Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;  và triển khai Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 01/12/2014 về thực hiện ngay các giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Hội nghị còn có sự trao đổi, thảo luận nội dung liên quan của khách mời tham gia với báo cáo viên, đại diện Chi cục TCĐLCL. 

Nguồn: Lê Huệ

Số lượt đọc: 3125

Về trang trước Về đầu trang