Chỉ đạo Điều hành CCHC
Triển khai Kế hoạch số 92/KH-UBND, số 93/KH-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (18/08/2021)
-   +   A-   A+   In  
 

Thực hiện văn bản số 3847/UBND-VP ngày 13/04/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai nội dung đột phá nhiệm kỳ 2020 - 2025; và thực hiện khâu đột phá năm 2021 theo Văn bản số 1844-CV/BCSĐ ngày 09/02/2021 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành:

 

- Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 16/6/2021 nâng cao tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3,4 và tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

 

- Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 16/6/2021 cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2021.

 

Xem nội dung chi tiết :

- Công văn 739/SKHCN-TTr

- Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 16/6/2021

Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 16/6/2021

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 720

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính” năm 2023 trên địa bàn tỉnh (22/03/2023)
  • Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023 (01/03/2023)
  • Quyết định về việc ban hành Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023 (27/02/2023)
  • Quyết định Công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến thực hiện toàn trình, danh mục dịch vụ công trực tuyến thực hiện một phần (14/02/2023)
  • Kế hoạch Truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát cải cách hành chính năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ (13/02/2023)
  • Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ (18/01/2023)
  • Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (13/01/2023)
  • Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ (01/01/2023)
  • Thông báo kết quả xếp hạng chỉ số CCHC năm 2021 và chỉ đạo khắc phục trong năm 2022 (21/11/2022)
  • Triển khai thực hiện Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh BR-VT (18/10/2022)