Chỉ đạo Điều hành CCHC
Triển khai Kế hoạch số 92/KH-UBND, số 93/KH-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (18/08/2021)
-   +   A-   A+   In  
 

Thực hiện văn bản số 3847/UBND-VP ngày 13/04/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai nội dung đột phá nhiệm kỳ 2020 - 2025; và thực hiện khâu đột phá năm 2021 theo Văn bản số 1844-CV/BCSĐ ngày 09/02/2021 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành:

 

- Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 16/6/2021 nâng cao tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3,4 và tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

 

- Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 16/6/2021 cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2021.

 

Xem nội dung chi tiết :

- Công văn 739/SKHCN-TTr

- Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 16/6/2021

Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 16/6/2021

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1380

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thông báo kết quả xếp hạng chỉ số CCHC năm 2023 và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác CCHC trong năm 2024 (13/03/2024)
  • Hoạt động kiểm soát TTHC năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ (18/01/2024)
  • Kế hoạch Truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ (12/01/2024)
  • Công khai kết quả Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (11/12/2023)
  • Phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh BR-VT (11/12/2023)
  • Triển khai thực hiện Quyết định số 2485/QĐ-UBND; Quyết định số 2980/QĐ-UBND và xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC (21/11/2023)
  • Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. (09/11/2023)
  • Quyết định số 2980/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh BR-VT đã được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (09/11/2023)
  • Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC của các cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023 (06/11/2023)
  • Quyết định 2561/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (16/10/2023)