Tin KHCN trong nước
Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết mới phát sinh ở địa phương (02/02/2015)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 29/01/2015, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết mới phát sinh ở địa phương : “Nghiên cứu các giải pháp khoa học và công nghệ để khắc phục hiện tượng bồi lấp cửa ra vào các khu neo trú bão của tàu thuyền – áp dụng cho cửa Tam Quan, tỉnh Bình Định”. Do PGS. TS Đỗ Minh Đức - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội làm chủ nhiệm đã được nghiệm thu cấp nhà nước.

Qua triển khai thực hiện: Nhiệm vụ thực hiện đầy đủ các nội dung, đủ số lượng sản phẩm của Thuyết minh và hợp đồng đã ký và đảm bảo đúng thời hạn; đề tài thể hiện trong báo cáo tổng kết cũng chứng tỏ các phương pháp mà đề tài đã sử dụng trong nghiên cứu, sử dụng bộ mô hình MIKE cho đánh giá xu thế biến động và đề xuất công trình chỉnh trị là phù hợp; quy trình nghiên cứu trong đề tài được thực hiện đầy đủ với các bước khảo sát hiện trạng, tổng quan tài liệu, thu thập số liệu, phân tích số liệu, tài liệu, mô phỏng mô hình, đề xuất giải pháp, nhận định, đánh giá giải pháp.

 

Tác giả đưa ra được 05 nguyên nhân gây biến động hình thái cửa Tam Quan là: (1) Hình dạng bất đối xứng về địa hình cửa sông; (2) Trường sóng với hướng thịnh hành NE, (3) Bức tranh khúc xạ sóng là khá đồng nhất trong cửa dù theo các hướng sóng khác nhau; (4) Một phần lưu lượng sông bị chặn lại trên các hồ chứa thượng lưu; (5) Xây dựng kè chưa thích hợp.

 

Nhiệm vụ đưa ra 04 bài báo được đăng trên tạp chí khoa học trong nước, 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế, 01 báo cáo Hội thảo quốc tế; đưa ra hồ sơ của 01 NCS và 02 thạc sỹ, 01 học viên cao học và 03 cử nhân (Cả 02 thạc sỹ, 01 học viên cao học đều có đề tài nghiên cứu liên quan trực tiếp đến đề tài)…

 

Với các kết quả của đề tài, Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước do GS.TS Trần Thục - Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường làm Chủ tịch Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu và xếp loại đề tài đạt mức khá./.

Nguồn: most.gov.vn

Số lượt đọc: 5192

Về trang trước Về đầu trang