Tin KHCN trong nước
Hơn 1.263 tỷ đồng ứng dụng CNTT trong hoạt động BHXH (30/01/2015)
-   +   A-   A+   In  

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt dự toán thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015 với tổng kinh phí là 1.263,33 tỷ đồng.

Trong đó, kinh phí cho nhóm dự án phần mềm và cơ sở dữ liệu chuyên ngành là 495,83 tỷ đồng; nhóm dự án hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin (bao gồm 100 tỷ đồng đã bố trí trong dự toán chi quản lý bộ máy năm 2014 được giao tại Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 14/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán thu, chi năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam) là 750 tỷ đồng.

 

Thủ tướng Chính phủ giao Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các hoạt động của Kế  hoạch ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo đúng mục đích, có hiệu quả và theo đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu mua sắm tài sản; thực hiện đầu tư theo hình thức mua sắm, dự án, thuê dịch vụ công nghệ thông tin, tùy theo từng nội dung đầu tư của Kế hoạch; trường  hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

Đồng thời, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải công khai các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trên Cổng, Trang thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trên Cổng Thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; định kỳ báo cáo Hội đồng quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về tình hình và kết quả thực hiện các hoạt động của Kế hoạch.

Nguồn: truyenthongkhoahoc

Số lượt đọc: 8927

Về trang trước Về đầu trang