Chỉ đạo Điều hành CCHC
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử và Hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. (13/08/2021)
-   +   A-   A+   In  

Nguồn: UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số lượt đọc: 727

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thực hiện mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích (25/06/2020)
  • Thông báo kết quả xếp hạng chỉ số CCHC năm 2019 và chỉ đạo khắc phục năm 2020 (24/06/2020)
  • Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của Sở KH&CN (12/06/2020)
  • Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội (Bảo hiểm y tế) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (10/06/2020)
  • Quyết định phê duyệt danh mục, lộ trình dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được tích hợp, cung câp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020 (09/06/2020)
  • Quyết định Công bố danh mục tên các thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (09/06/2020)
  • Quyết định vvề việc công bố danh mục tên các thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (11/05/2020)
  • Quy chế hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (29/04/2020)
  • Quyết định ban hành Nội quy làm việc tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (29/04/2020)
  • Quyết định phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 (16/04/2020)