Thông báo
Triển khai nghị định 120/2014 NĐ-CP (28/01/2015)
-   +   A-   A+   In  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh taị văn bản số 10.068/UBND-VP ngày 31/12/2014 về việc triển khai Nghị định số 120/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Chuyển giao công nghệ.

Xem chi tiết tại đây.

Nguồn: sở KHCN

Số lượt đọc: 4656

Về trang trước Về đầu trang