Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch
Dự thảo Đề cương, nhiệm vụ lập chiến lược phát triển du lịch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (23/06/2021)
-   +   A-   A+   In  

Chiều nay (16/6), ông Lê Ngọc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành liên quan để nghe Sở Du lịch báo cáo dự thảo Đề cương, nhiệm vụ lập chiến lược phát triển du lịch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Đề cương).

IMG_8085.JPG


Ngày 20/4/2021, UBND tỉnh đã có văn bản số 4098/UBND-VP giao Sở Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện xây dựng Chiến lược phát triển du lịch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 (gọi tắt là Chiến lược phát triển du lịch). Trên cơ sở đó, Sở Du lịch đã xây dựng dự thảo Đề cương nhiệm vụ lập Chiến lược nêu trên và gửi lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị liên quan để tham mưu UBND tỉnh tại cuộc họp hôm nay.

Theo dự thảo, Đề cương chiến lược phát triển du lịch gồm 3 chương. Dự kiến mục tiêu phấn đấu phát triển du lịch tỉnh đến năm 2030 đạt doanh thu từ du lịch và các dịch vụ liên quan là khoảng 62,3 nghìn tỷ đồng, tương đương tỷ trọng đóng góp hoạt động du lịch khoảng 12% của GRDP, trong đó tổng doanh thu từ khách nội địa đạt 36 nghìn tỷ đồng với tổng số khách lưu trú là 10,2 triệu khách, thời gian lưu trú 2,5 ngày và mức chi tiêu bình quân là 3 triệu đồng/ngày/khách; tổng doanh thu từ khách quốc tế đạt 26,3 nghìn tỷ đồng với tổng số khách lưu trú là 3 triệu khách, thời gian lưu trú là 3 ngày và mức chi tiêu bình quân là 3,5 triệu đồng/ngày/khách; đến năm 2050 nâng tổng doanh thu từ du lịch và dịch vụ liên quan, tỷ trọng đóng góp của hoạt động du lịch trong GRDP, thời gian lưu trú và mức chi tiêu bình quân của du khách tăng gấp đôi năm 2030.

Đề cương cũng phác thảo 07 nhóm nội dung, nhiệm vụ chính cần thực hiện để xây dựng Chiến lược phát triển du lịch là: đánh giá hiện trạng và tiềm năng các nguồn lực phục vụ phát triển du lịch tỉnh; phân tích các yếu tố hình thành quan điểm phát triển du lịch tỉnh; phân tích mục tiêu phát triển du lịch tỉnh; xác định các định hướng phát triển du lịch tỉnh; đề xuất chương trình đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách; đề xuất chương trình đảm bảo môi trường trong hoạt động du lịch; các chương trình hành động, các chiến lược then chốt phát triển du lịch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đại diện các sở, ngành cũng bổ sung thêm một số ý kiến đóng góp cho dự thảo Đề cương, cụ thể như: đề nghị Sở Du lịch cần rà soát kỹ các quy hoạch về du lịch của tỉnh; đánh giá rõ khả năng cạnh tranh về du lịch tỉnh; đánh giá thêm một số chỉ tiêu liên quan đến phát triển du lịch để thu hút lượng khách du lịch đến địa phương; cần xác định rõ định hướng phát triển du lịch bền vững, thân thiện với môi trường, nhất là trong việc phát triển du lịch Côn Đảo; bổ sung thêm mục liên kết phát triển sản phẩm du lịch để thu hút du khách; cùng với đó cần thêm phần dự báo về phát triển du lịch trong tương lai.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh yêu cầu Sở Du lịch tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự họp, bổ sung, tổng hợp, hoàn chỉnh lại dự thảo Đề cương để tham mưu UBND tỉnh, trong đó lưu ý: cần định hướng được đặc thù riêng về du lịch của BR-VT so với các địa phương khác trong cả nước; đánh giá lại điều kiện về du lịch tỉnh để xây dựng số liệu thống kê được chính xác, phù hợp với thực tế địa phương; cần có sự gắn kết định hướng phát triển du lịch với các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh…

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 296

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Hồ sơ đề xuất Khu vực phát triển đô thị thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến 2035 (22/11/2023)
  • Chương trình phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2023 (20/09/2023)
  • Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến nãm 2030” (20/09/2023)
  • Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023 (17/08/2023)
  • Thông qua Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (29/06/2023)
  • Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh (31/05/2023)
  • Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (01/02/2023)
  • Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (01/02/2023)
  • Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (29/11/2022)
  • Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2025 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (14/10/2022)