Hợp tác quốc tế
Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Viện Đánh giá KH và Định giá CN và Công ty Nghiên cứu phát triển CN Hàn Quốc (27/01/2015)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 16/01/2015, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), tại Hà Nội, Viện trưởng Viện Đánh giá Khoa học và Định giá công nghệ (VISTEC), TS.Trần Hậu Ngọc và ông Kim Jung Woo, Tổng giám đốc Công ty Nghiên cứu phát triển công nghệ Hàn Quốc (ATWOM) đã ký Bản Thỏa thuận về khung hợp tácnghiên cứu phát triển hệ thống định giá công nghệ giữa VISTEC và ATWOM.

Tham dự và chứng kiến Lễ ký kết có Đại diện các đơn vị thuộc Bộ KH&CN: Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN, Vụ Hợp tác Quốc tế; về phía Hàn Quốc có đại diện Cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc.

 

Mục tiêu chung của hợp tác giữa hai bên là nghiên cứu, thiết lập và chuyển giao hệ thống đánh giá, định giá công nghệ cho VISTEC trên cơ sở sử dụng các kinh nghiệm hiện đang được triển khai thực hiện tại Hàn Quốc và tiến tới phát triển dịch vụ định giá công nghệ ở Việt Nam.

 

Phát biểu tại Lễ ký kết, TS.Trần Hậu Ngọc – Viện trưởng Viện Đánh giá nhấn mạnh vai trò và lợi ích của hoạt động định giá công nghệ trong bối cảnh nền kinh tế chuyển dịch từ thâm dụng vốn và lao động sang thâm dụng tri thức, xu hướng gia tăng về hợp tác chiến lược, sát nhập, và sự chuyển dịch của hệ thống tài chính từ bảo đảm, cầm cố sang tín dụng. Việc phát triển kinh tế hội nhập với thế giới hiện nay phát sinh nhu cầu mua nhập công nghệ ngày càng tăng. Với những công nghệ mới và công nghệ được tạo ra ở nước ngoài, việc ước tính giá trị công nghệ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp nhà đầu tư cân nhắc ra quyết định. Vai trò này càng thể hiện rõ hơn khi có sự tham gia của bên thứ ba, như tổ chức tài chính hay nhà nước, đóng vai trò cung cấp vốn cho người mua công nghệ. Giá trị công nghệ nếu được ước tính một cách khách quan và tin cậy sẽ giúp tăng tính minh bạch và tin cậy từ các bên thứ ba khi quyết định rót vốn và kiểm soát sử dụng vốn.

 

Ngày 08/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2075/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020. Thị trường KH&CN là một bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có vai trò then chốt trong việc tạo môi trường thúc đẩy hoạt động sáng tạo, đổi mới công nghệ; nâng cao năng lực KH&CN quốc gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Việc hợp tác với Hàn Quốc trong việc tham khảo kinh nghiệm của Hàn Quốc nhằm phát triển hệ thống định giá công nghệ ở Việt Nam là một công việc hết sức cần thiết, góp phần thực hiện thành công Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

VISTEC và công ty ATOWM xác định việc hợp tác này phải dựa trên cơ sở bình đẳng, hai bên cùng có lợi và phù hợp với luật pháp của hai nước. Hai bên cũng cam kết sẽ nỗ lực hết sức, hợp tác hiệu quả để sớm triển khai các hoạt động cụ thể hướng tới phát triển hệ thống định giá công nghệ phục vụ quá trình thương mại hóa và chuyển giao công nghệ ở Việt Nam.

Nguồn: most.gov.vn

Số lượt đọc: 3057

Về trang trước Về đầu trang