Thông báo
Quy định một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thường khoa học và cộng nghệ. (26/01/2015)
-   +   A-   A+   In  
Quy định một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thường khoa học và cộng nghệ.

Xem chi tiết tại đây.

Nguồn: sở KHCN

Số lượt đọc: 4297

Về trang trước Về đầu trang