Chỉ đạo Điều hành CCHC
Quyết định số 1948/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (27/07/2021)
-   +   A-   A+   In  
  

Nguồn: UBND tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1176

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Triển khai xác định chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (01/11/2017)
  • Ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC trên địa bàn tỉnh BR - VT (25/10/2017)
  • Tăng cường thực hiện công tác CCHC năm 2017 của Sở KH&CN (29/08/2017)
  • Tăng cường thực hiện công tác CCHC năm 2017 (25/08/2017)
  • Tổ chức Hội nghị quán triệt các giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC và chỉ số CNTT năm 2016 (10/07/2017)
  • Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Y tế dự phòng và Giám định Y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh BR-VT (10/07/2017)
  • Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh BR-VT (31/03/2017)
  • Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh BR-VT (02/03/2017)
  • Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ (02/03/2017)
  • Quyết định ban hành kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh BR-VT (05/01/2017)