Tin KHCN trong nước
Chương trình phát triển thị trường KH&CN quốc gia đến năm 2030: Nâng tỷ trọng giao dịch công nghệ từ các viện, trường đạt trên 35% (15/07/2021)
-   +   A-   A+   In  
Theo quyết định 1158/QĐ-TTg về Chương trình phát triển thị trường KHCN quốc gia đến năm 2030, ban hành vào ngày 13/7/2021, đến năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu đạt tỉ trọng giao dịch công nghệ từ các viện, trường trong nước đạt trên 35% trong tổng giao dịch công nghệ có nguồn gốc trong nước.

Giá trị giao dịch hàng hóa KH&CN hằng năm tăng bình quân đạt 25%, trên 30% đối với một số lĩnh vực xuất khẩu chủ lực; tỷ trọng giao dịch tài sản trí tuệ đạt trên 15%.
 
Để hỗ trợ các hoạt động giao dịch này, sẽ hình thành 80 tổ chức trung gian và 3 mạng lưới các tổ chức trung gian chuyên sâu cho 3 ngành hàng xuất khẩu chủ lực.
 
Đến năm 2030, các mức chỉ tiêu này được gia tăng, trong đó tỉ trọng giao dịch công nghệ từ các viện, trường trong nước đạt trên 40% trong tổng giao dịch công nghệ có nguồn gốc trong nước và hình thành 240 tổ chức trung gian và 6 mạng lưới tổ chức trung gian chuyên sâu cho 6 ngành hàng xuất khẩu chủ lực; đồng thời số hóa các kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ có tiềm năng thương mại hóa trên thị trường, kết nối với mạng lưới tổ chức trung gian quốc tế.
 
Để đạt được các mục tiêu này, Bộ KH&CN được giao nhiệm vụ xây dựng Đề án thí điểm chính sách tạo động lực thương mại hóa, đưa nhanh kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ được tạo ra từ ngân sách nhà nước vào sản xuất, kinh doanh; hoàn thiện môi trường pháp lý cho phát triển thị trường KH&CN…

 

Nguồn: khoahocphattrien.vn

Số lượt đọc: 500

Về trang trước Về đầu trang