Tin KHCN trong tỉnh
Tập huấn nâng cao nhận thức về HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (21/01/2015)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 20/1, Chi Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) phối hợp với  Công ty TNHH Tư vấn Quản lý I.M.C.C tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao nhận thức về HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008”. Tham dự lớp tập huấn có hơn 100 học viên là đại diện của cơ quan ban ngành và UBND thành phố, huyện, phường, xã trong Tỉnh.

Tại buổi tập huấn các học viên được báo cáo viên chính TS. Vương Lập Bình – Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Quản lý I.M.C.C  giới thiệu 03 nội dung: HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 5/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ; mô hình khung HTQLCL; cách xây dựng và áp dụng HTQLCL. Theo TS. Vương Lập Bình, các yêu cầu đối với việc xây dựng và áp dụng HTQLCL là phải xây dựng và áp dụng HTQLCL đối với các hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; bảo đảm sự tham gia của Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL; thực hiện đúng các quy trình của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước trong quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL.

Các bước xây dựng, áp dụng HTQLCL gồm 4 bước chính: Bước 1 là xây dựng HTQLCL, căn cứ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và mô hình HTQLCL, cơ quan được quy định tại Điều 2 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 5/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ xây dựng hệ thống văn bản, tài liệu và các quy trình xử lý công việc hợp lý để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được tham gia; Bước 2 là áp dụng HTQLCL, áp dụng trên thực tế hệ thống văn bản, tài liệu và quy trình khi được người đứng đầu cơ quan phê duyệt, thực hiện đánh giá nội bộ, khắc phục các điểm không phù hợp, tiến hành xem xét của Lãnh đạo, cải tiến HTQLCL, bảo đảm phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, quy định của pháp luật và thực tế tại cơ quan, người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của HTQLCL; Bước 3 là công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong đó cơ quan áp dụng HTQLCL công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; Bước 4 là duy trì, cải tiến HTQLCL, cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL để áp dụng trong thời gian chậm nhất là ba tháng kể từ khi văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành, thực hiện đánh giá nội bộ và xem xét của Lãnh đạo tối thiểu một năm một lần để đảm bảo Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008, quy định của pháp luật và thực tế công tác tại cơ quan, thực hiện công bố lại theo quy định.

Ngoài ra, trong quá trình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL, cơ quan áp dụng HTQLCL không thuê các tổ chức chứng nhận độc lập đánh giá. Trường hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 được soát xét, thay đổi và được Bộ KH&CN công bố thì áp dụng theo hướng dẫn của Bộ KH&CN.

Học viên sau khi được giảng viên giải đáp các thắc mắc xoay quanh các vấn đề xây dựng, áp dụng và duy trì, cải tiến HTQLCL phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, học viên làm bài kiểm tra để thông qua đó giảng viên có thể đánh giá được mức độ hiểu biết trong việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn IS 9001:2008 tại cơ quan, đơn vị của từng học viên.

Nguồn: Huyền Trang

Số lượt đọc: 6428

Về trang trước Về đầu trang