TBT và TC – ĐL – CL
TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 88 (tháng 06/2021) (11/07/2021)
-   +   A-   A+   In  

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Gỡ rào cản kỹ thuật về thị trường xuất khẩu nông sản

- Rà soát chính sách thương mại lần thứ 2 của Việt Nam trong WTO           

- Thương mại điện tử bùng nổ: Làm gì để đảm bảo chất lượng hàng hóa, bảo vệ người tiêu dùng?       

- Hoàn thiện quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa, phòng chống gian lận thương mại...     

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên         

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 06/2021        

TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

VÀ DOANH NGHIỆP

- Thông điệp Ngày Công nhận thế giới 2021: Hỗ trợ việc thực thi mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)   

- Chuyển đổi số - Giải pháp tăng trưởng năng suất doanh nghiệp trong bối cảnh Covid-19      

- Diễn đàn Đo lường quốc tế 2021: Thúc đẩy phát triển...

- Xây dựng nền tảng tin cậy cho truy xuất nguồn gốc sản phẩm    

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN

- Triển khai kế hoạch áp dụng TCVN ISO 9001:2015 tại Thanh tra Chính phủ 

- Loạt tiêu chuẩn cải thiện môi trường, giúp định hình một tương lai bền vững          

- Tiêu chuẩn ISO 37001 về phòng và chống hối lộ...    

- Du lịch an toàn trong đại dịch Covid-19...               

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

- Ban hành Tiêu chuẩn quốc gia về xốp cách nhiệt polyuretan sử dụng chất trợ nở dễ cháy

- Quyết định số 1000/QĐ-BKHCN; 1092/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia       

- Thông tư 35/2021/TT-BTC hỗ trợ doanh nghiệp...      

CẢNH BÁO AN TOÀN THỰC PHẨM

- Chứa nhiều chất nguy hiểm, thu hồi một loạt sản phẩm cà phê Imperia Elita Vitaccino           

TIN NGẮN

- Tin Thế giới                                                         

- Tin Trong nước                                               

- Tin Địa phương

Xem nội dung tại đây

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN

Số lượt đọc: 1190

Về trang trước Về đầu trang