Tiêu chuẩn ĐLCL
Hội đồng Sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021 (05/07/2021)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 29/6, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và công nghệ tỉnh BR-VT) đã tổ chức Hội đồng Sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021 để xem xét, đánh giá và lựa chọn các doanh nghiệp của tỉnh tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021. Ông Trần Duy Tâm Thanh - Phó Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng xét duyệt, chủ trì cuộc họp.

Thực hiện theo Công văn số 159/TĐC-TCCL ngày 19/1/2021 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về kế hoạch hoạt động giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2021, Sở KH&CN đã triển khai phát động giải thưởng Chất lượng Quốc gia đến hơn 300 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kết quả phát động đã nhận được 05 doanh nghiệp đăng kí tham gia.

 

Tại cuộc họp, sau khi xem xét, đánh giá trên hồ sơ của các đơn vị, doanh nghiệp  đăng kí tham gia đối với các tiêu chí Giải thưởng Chất lượng quốc gia. Trong đó, trọng tâm là vai trò của lãnh đạo; chiến lược hoạt động; chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường; đo lường, phân tích và quản lý tri thức; quản lý phát triển nguồn nhân lực; quản lý quá trình; kết quả hoạt động;... Theo đó, các thành viên trong Hội đồng sơ tuyển đã thống nhất đề cử trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021 đối với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh BR-VT.

 

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là giải thưởng do Thủ tướng Chính phủ trao tặng nhằm tôn vinh, khen thưởng các doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản xuất, kinh doanh, cũng như tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội nhập của doanh nghiệp trên thị trường. Việc tham dự Giải thưởng là cơ hội giúp cho doanh nghiệp trong tỉnh học hỏi, đánh giá và cải tiến hoạt động của đơn vị một cách toàn diện, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục những thiếu sót trong quá trình quản lý và điều hành sản xuất, kinh doanh.

 

Nguồn: Huyền Trân

Số lượt đọc: 2049

Về trang trước Về đầu trang