Chỉ đạo Điều hành CCHC
Quyết định 1722/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục tên các thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (02/07/2021)
-   +   A-   A+   In  
  

Công bố kèm theo Quyết định này 618 thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
 

Xem chi tiết quyết địnhphụ lục đính kèm

Nguồn: UBND tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1753

Về trang trước Về đầu trang