Thông tin dự án Đấu thầu, mua sắm công
Thông báo về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ “In ấn 04 Bản tin và 01 Đặc san thông tin khoa học và công nghệ Quý III, IV năm 2021 (30/06/2021)
-   +   A-   A+   In  

Xem chi tiết tại đây.

Nguồn: TTTTUD

Số lượt đọc: 190

Về trang trước Về đầu trang