Tin KHCN trong tỉnh
Hội nghị đánh giá tình hình hoạt động tháng 6, phương hướng tháng 7 và Sơ kết 6 tháng đầu năm 2021Hội nghị đánh giá tình hình hoạt động tháng 6, phương hướng tháng 7 và Sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 (25/06/2021)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 24/6/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình hoạt động tháng 6, phương hướng tháng 7 và Sơ kết 6 tháng đầu năm 2021. Tham dự, có các lãnh đạo Sở, trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Ông Nguyễn Công Danh – Giám đốc Sở KH&CN - chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, nhìn chung các nhiệm vụ trọng tâm được giao tại Kế hoạch số 1847-KH/BCSĐ, Quyết định 138/QĐ-UBND của UBND tỉnh đã được quan tâm tham mưu triển khai thực hiện đạt tiến độ. Trong đó, đã hoàn thành công tác tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh BR-VT giai đoạn 2021-2025; hoàn thiện dự thảo Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển KH&CN tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Đã tham mưu Tỉnh ủy gửi Bộ KH&CN về quan tâm hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia tại huyện Côn Đảo. Trình UBND tỉnh đề xuất chủ trương xây dựng đề án và thuê tư vấn lập đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội của huyện Côn Đảo giai đoạn 2021-2026”. Các nhiệm vụ quản lý nhà nước tiếp tục được tăng cường. Cụ thể nổi bật một số nhiệm vụ: Tham  mưu UBND tỉnh phê duyệt danh mục 12 nhiệm vụ KH&CN thực hiện năm 2021 của tỉnh BR-VT. Trong đó, đã tổ chức Hội đồng tuyển chọn 06 nhiệm vụ KH&CN ; Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho 03 DN, cấp Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của tổ chức KH&CN; Hướng dẫn 13 tổ chức, cá nhân đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng, đã kiểm tra nhà nước hàng hóa nhập khẩu nhóm 2 đối với 103 hồ sơ đạt 100% đúng thời hạn; Hoạt động Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) cập nhật 1.175 tin cảnh báo về TBT từ các nước thành viên WTO, đăng tải 68 thông tin liên quan đến TBT và tiêu chuẩn đo lường chất lượng đăng trên website. Về hoạt động thông tin, ứng dụng KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh đồng ý cho phép xây dựng Đề án “Ứng dụng tiến bộ KH&CN giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Phát hành 04 bản tin KH&CN hàng tháng; Dịch vụ an toàn bức xạ hạt nhân đã kiểm định 21 máy X-quang y tế, kiểm xạ 29 khu vực đặt thiết bị X-quang và 15 thiết bị bức xạ dùng trong công nghiệp,…

 

Sở tiếp tục tập trung triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 7/2021: Hoàn thành công tác tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ KH&CN cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025. Phối hợp Sở Nội vụ trong việc tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp tỉnh BR-VT. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT năm 2021 và Kế hoạch triển khai Đề án truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh BR-VT năm 2021. Tiếp tục tăng cường triển khai, đôn đốc tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ đề tài, dự án KH&CN các năm chuyển tiếp và nhiệm vụ đề tài, dự án KH&CN triển khai năm 2021. Tiếp tục triển khai Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (Đề án 514), trong đó tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp đợt 2/2021, triển khai kế hoạch Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2021 của tỉnh,…

 

Thời gian tới, Sở KH&CN sẽ tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý các đề tài, dự án; nêu cao tinh thần gương mẫu công chức, viên chức trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chương trình công tác và quy chế của cơ quan; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các phòng, đơn vị trực thuộc và trong nội bộ từng phòng, đơn vị; đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Nguồn: Nguyễn Tuyết

Số lượt đọc: 2421

Về trang trước Về đầu trang