Chỉ đạo Điều hành CCHC
Quyết định 1633/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và lộ trình thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 (24/06/2021)
-   +   A-   A+   In  
 

Nguồn: UBND tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1635

Về trang trước Về đầu trang