Thông tin dự án Đấu thầu, mua sắm công
Thông báo về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ “In ấn 04 Bản tin và 01 Đặc san thông tin khoa học và công nghệ Quý III, IV năm 2021 (21/06/2021)
-   +   A-   A+   In  

Xem chi tiết tại đây.

Nguồn: Sở KH&CN

Số lượt đọc: 150

Về trang trước Về đầu trang