Tập san thông tin KH&CN
Tập san Thông tin KHCN số 02.2021 (số 121) (15/06/2021)
-   +   A-   A+   In  

I. Trao đổi KH&CN

1. TS. Trương Thành Công - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT

Trí thức BR-VT với sự nghiệp CNH-HĐH và hội nhập quốc tế

2. CN. Mai Hoàng Yến - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

Chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá của tỉnh BR-VT giai đoạn 2020 – 2025

3. ThS Phạm Ngọc Vũ, KS. Nguyễn Văn Quang, ThS. Lê Tiến Đạt - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

Chuyển đổi cơ sở dữ liệu trạm Thông tin điện tử KH&CN tỉnh BR-VT

4. Mircea Eremia - Viện Hàn lâm Khoa học Kỹ thuật Romania, Lucian Toma - Đại học Politehnica  Bucharest, Mihai Sanduleac - ECRO SRL - Bucharest 10413, Romania;  Người dịch - KS. Nguyễn Kim Trường - Nguyên PGĐ Sở KH&CN tỉnh BR-VT

 “Đô thị thông minh trong thế kỷ 21”

5. TS. Lưu Sơn Tùng, Giám đốc Dự án KHCN, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu; KS. Nguyễn Văn Bình, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Phát triển ứng dụng công nghệ 4.0 trong nông nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

6. CN. Trần Thị Kim Liên – Sở KH&CN tỉnh BR-VT, CN. Võ Huyền Trân - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

Xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu đối với các sản phẩm, hàng hóa đặc sản của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2014 - 2020

7. CN. Trần Thị Kim Liên – Sở KH&CN tỉnh BR-VT, CN. Nguyễn Thị Tuyết - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Kết quả và giải pháp

8. Tuệ Minh - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

Phục hồi thành công san hô cứng tại khu Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo

9. KS. Nguyễn Văn Bình - Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Kết quả đạt được và kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025

II. Kết quả nghiên cứu hoạt động KH&CN địa phương

1. ThS. Phan Thanh Hoàng Anh - Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Thiết kế hệ thống điều khiển báo cháy cho tàu thủy

2. TS. Phan Ngọc Hoàng, TS. Bùi Thị Thu Trang, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu;  ThS. Mai Xuân Giang, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ứng dụng công nghệ máy học vào việc phát hiện đối tượng người ngoài giờ hành chính tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

III. Tin hoạt động KH&CN

Tin nước ngoài

Tin trong nước

Tin trong tỉnh

Xem nội dung tại đây

 

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN

Số lượt đọc: 1291

Về trang trước Về đầu trang