Thông tin dự án Đấu thầu, mua sắm công
Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá xe ô tô của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT (14/06/2021)
-   +   A-   A+   In  
  

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 178

Về trang trước Về đầu trang