Thông tin chính sách mới
Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh (25/05/2021)
-   +   A-   A+   In  

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND quy định Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh.

Theo đó, Quy định này được áp dụng cho các đối tượng: các sở, ban, ngành cấp tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cộng đồng dân cư có tham gia các hoạt động du lịch tại các khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; các khu du lịch được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh (sau đây gọi là khu du lịch cấp tỉnh).

Các quy định quản lý hoạt động du lịch tại các khu du lịch cấp tỉnh bao gồm:

Quy định về công tác quy hoạch, đầu tư phát triển và xây dựng

- Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật trong các khu du lịch phải thực hiện theo quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết và đề án phát triển du lịch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, công bố.

- Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật trong các khu du lịch chịu sự kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư về nội dung và tiến độ thực hiện dự án theo quyết định phê duyệt của ủy ban nhân dân Tỉnh.

- Các dự án đầu tư xây dựng khu du lịch phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch và khai thác sử dụng hiệu quả các tài nguyên du lịch.

- Các dự án đầu tư xây dựng khu du lịch phải thực hiện đầy đủ các quy định về công tác phòng chống cháy nổ; an toàn giao thông; an ninh, trật tự; cứu hộ, cứu nạn; các điều kiện vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo an toàn cho khách tham quan du lịch.

Quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, hoạt động của hướng dẫn viên du lịch

- Kinh doanh dịch vụ du lịch bao gồm: lưu trú du lịch, lữ hành, vận tải khách du lịch và các dịch vụ du lịch khác như dịch vụ ăn uống, mua sắm, thể thao, vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ liên quan khác phục vụ khách du lịch.

- Các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trong các khu du lịch phải có giấy phép kinh doanh, kinh doanh đúng ngành, nghề đã đăng ký được cấp phép kinh doanh và đăng ký thuế, kê khai nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019.

- Hoạt động kinh doanh các loại hình dịch vụ du lịch trong khu du lịch phải tuân theo quy định này và quy định của pháp luật hiện hành.

- Mọi hoạt động kinh doanh du lịch tại các khu du lịch phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ du lịch; không được kinh doanh khi không đủ điều kiện kinh doanh, không có giấy phép kinh doanh hoặc không duy trì điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động theo quy định của Luật; phải bán hàng đúng nơi quy định, niêm yết công khai giá dịch vụ và thực hiện bán hàng đúng giá niêm yết; thực hiện đón tiếp, phục vụ khách bằng thái độ thân thiện lịch sự, hòa nhã, không được tranh giành, đeo bám khách, gây mất trật tự an ninh trong khu du lịch để đảm bảo an toàn cho du khách, đồng thời phải thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

- Nghiêm cấm mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các chất ma túy, các chất gây nghiện, chất cấm theo quy định pháp luật; nghiêm cấm quảng cáo, mua bán, tàng trữ và tiêu thụ bất hợp pháp động, thực vật hoang dã và các sản phẩm, chế phẩm được làm từ động, thực vật hoang dã; nghiêm cấm việc tổ chức hoạt động mại dâm tại khu du lịch; nghiêm cấm các hoạt động mang tính chất khiêu dâm, kích động bạo lực, trái thuần phong mỹ tục Việt Nam tại khu du lịch.

- Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trong khu du lịch phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch.

- Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ vận chuyển khách du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí, thể thao trong khu du lịch phải đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động; đồng thời, phải thực hiện niêm yết quy định rõ về độ tuổi và những người không được phép tham gia, tổ chức quản lý, bảo vệ tài sản, tính mạng và mua bảo hiểm cho khách du lịch khi tham gia các hoạt động dịch vụ.

- Các tổ chức kinh doanh dịch vụ lữ hành phải công khai, niêm yết giá tour; có hướng dẫn viên du lịch đủ điều kiện hành nghề theo quy định; phải đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho khách khi tổ chức chương trình tham quan các tuyến du lịch trên địa bàn Tỉnh; cung cấp thông tin cho khách về quy định bảo vệ tài nguyên du lịch, vệ sinh môi trường; không được để khách lợi dụng hoạt động du lịch để xâm hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và thuần phong mỹ tục; phản ánh kịp thời với chính quyền địa phương về các hành vi gây tổn hại đến an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cảnh quan du lịch trên địa bàn.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về du lịch cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động đang làm việc tại khu du lịch.

- Hướng dẫn viên du lịch được hành nghề tại khu du lịch khi đáp ứng đủ điều kiện được quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017; có trách nhiệm tuân thủ các quy định và hướng dẫn khách du lịch thực hiện các quy định tại khu du lịch; tôn trọng phong tục, tập quán của địa phương nơi đến tham quan, du lịch.

- Hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu du lịch phải chấp hành sự kiểm tra, giám sát về chất lượng dịch vụ (kể cả các cơ sở sản xuất kinh doanh cung cấp nguyên liệu, sản phẩm phục vụ khách tham quan du lịch trong khu du lịch).

Quy định về việc đầu tư, khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch

- Về tài nguyên đất tại các khu du lịch được thực hiện theo Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018 và tuân thủ những quy định sau:

+ Các tổ chức, cá nhân khi sử dụng đất vào mục đích xây dựng các công trình phát triển du lịch trong các khu du lịch phải tuân theo quy hoạch, đề án phát triển du lịch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Các tổ chức, cá nhân khi sử dụng đất trong các khu du lịch làm dịch vụ du lịch phải sử dụng đất đúng mục đích, đúng diện tích được giao; tuân thủ các quy định về môi trường, tài nguyên đất; không tranh chấp đất.

+ Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê đất để xây dựng các công trình làm dịch vụ trong các khu du lịch phải thực hiện theo quy định hiện hành và xây dựng công trình phù hợp với quy hoạch, đề án phát triển du lịch của tỉnh và huyện, thành phố đã được duyệt.

+ Việc quản lý đầu tư xây dựng, quản lý quy hoạch, sử dụng đất và kinh doanh dịch vụ du lịch phải thực hiện theo quy định của pháp luật và không gây ảnh hưởng đến môi trường, di tích lịch sử - văn hóa, cảnh quan, đời sống văn hóa trong khu vực và cộng đồng dân cư. Các vi phạm phải được xử lý kịp thời và theo quy định của pháp luật.

- Về tài nguyên tự nhiên trong các khu du lịch được thực hiện theo các quy định sau:

+ Tài nguyên tự nhiên trong các khu du lịch phải được bảo vệ, tôn tạo, khai thác và sử dụng có hiệu quả để phát triển du lịch. Nghiêm cấm xả các loại chất thải, rác thải gây hủy hoại môi trường tự nhiên và phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường.

+ Mọi tổ chức, cá nhân đều phải có trách nhiệm bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, các danh lam thắng cảnh, hệ sinh thái động thực vật.

+ Việc khai thác tài nguyên nước vào mục đích kinh doanh dịch vụ du lịch phải tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý tài nguyên nước. Sử dụng tài nguyên nước an toàn, có hiệu quả; đảm bảo sử dụng đa mục tiêu, công bằng, hợp lý, hài hòa lợi ích, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các tổ chức, cá nhân, khuyến khích mô hình tái sử dụng (kinh tế tuần hoàn).

+ Các tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017 và các văn bản hướng dẫn có liên quan; không được tự ý chặt phá rừng, các loại cây xanh. Trường hợp muốn chặt cây vì mục đích cải tạo mặt bằng hoặc lý do chính đáng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trồng rừng, trồng cây xanh trong các khu du lịch.

- Các khu du lịch ven biển có cung cấp dịch vụ tắm biển phải đảm bảo thực hiện các quy định như sau:

+ Có hệ thống phao tiêu, cờ chỉ giới, biển báo hiệu vùng hành lang an toàn, màu sắc tương phản với màu nước, dễ quan sát và đảm bảo yêu cầu cảnh báo.

+ Đặt nội quy bãi tắm tại vị trí dễ quan sát, bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chữ rõ ràng, không tẩy xóa.

+ Bố trí thùng thu gom rác thải sinh hoạt tại khu vực bãi tắm.

+ Có biện pháp cứu hộ, cứu nạn; lực lượng nhân sự cứu hộ chuyên nghiệp, bố trí trực cứu hộ, cứu nạn theo quy định của pháp luật; thường xuyên khảo sát, bổ sung áo phao cứu hộ, phao phân luồng bãi tắm nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.

+ Có biện pháp chủ động ứng phó với triều cường, nước biển dâng; chủ động bảo đảm về tài sản và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh của đơn vị ở khu vực ven biển; tuyên truyền du khách không tham gia các hoạt động trên bãi biển khi thời tiết xấu xảy ra.

Quy định về bảo đảm an toàn cho khách du lịch

- Đơn vị quản lý khu du lịch cùng tổ chức, cá nhân kinh doanh trong khu du lịch phải có biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch; có biện pháp phòng, tránh rủi ro và tổ chức bộ phận bảo vệ, cứu hộ, cứu nạn cho khách du lịch.

- Đơn vị quản lý khu du lịch cùng tổ chức, cá nhân kinh doanh trong khu du lịch có trách nhiệm cảnh báo nguy cơ gây nguy hiểm cho khách du lịch; thông báo, chỉ dẫn kịp thời cho khách du lịch trong trường hợp khẩn cấp; áp dụng biện pháp cần thiết, phối hợp với các cơ quan, tố chức, cá nhân có liên quan trong việc cứu hộ, cứu nạn cho khách du lịch.

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống trong khu du lịch phải tuân thủ đúng quy định về điều kiện chung về bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch trong khu du lịch phải bảo đảm quy định tại Điều 8, 9, 10 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

Quy định về an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong khu du lịch

- Đơn vị quản lý khu du lịch và tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ trong khu du lịch phải chấp hành đầy đủ các quy định về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy trong khu du lịch và có trách nhiệm như sau:

+ Thực hiện đầy đủ chế độ đăng ký khách du lịch lưu trú quốc tế và nội địa với công an xã, phường, thị trấn.

+ Các phương tiện vận chuyển khách trong các khu du lịch phải được đăng ký và quản lý theo quy định.

+ Tích cực phối hợp với cơ quan công an địa phương nhằm phát hiện và đấu tranh ngăn chặn để xử lý các tệ nạn xã hội, không được mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, các chất gây nghiện; tổ chức, chứa chấp, môi giới mua bán dâm; kinh doanh, phổ biến văn hóa phẩm thuộc loại cấm lưu hành; tuyên truyền hoạt động mê tín dị đoan, truyền đạo trái phép và các hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc làm ảnh hưởng xấu đến môi trường du lịch.

+ Không tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, các chất dễ cháy, chất độc, chất phóng xạ; không chứa chấp tội phạm đang trốn tránh pháp luật và các hoạt động trái pháp luật khác.

+ Thực hiện các quy định về an toàn giao thông, không được làm hàng quán có mái che, mái vây, nhà cửa và các công trình phụ trợ vi phạm hành lang an toàn giao thông.

+ Các phương tiện của khách đến các khu du lịch đều phải để đúng nơi quy định và được đảm bảo an toàn phương tiện, tài sản cho du khách.

+ Có kế hoạch, phương án và các phương tiện về phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

+ Có trách nhiệm phối họp với đơn vị chức năng địa phương thành lập tổ, đội tự quản về an ninh trật tự; định kỳ tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật cho đội viên, hội viên.

- Đơn vị quản lý khu du lịch và tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ trong khu du lịch phải trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn cho khách tham quan du lịch khi tham gia các dịch vụ.

- Đơn vị quản lý khu du lịch và tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ trong khu du lịch tuân thủ những quy định của pháp luật về an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội; đảm bảo hoạt động trong các khu du lịch không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Quy định về bảo vệ môi trường trong khu du lịch

Đơn vị quản lý khu du lịch và tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu du lịch nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch và các quy định của Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014 cùng các quy định như sau:

- Phải xây dựng và niêm yết Nội quy trong đó có những quy định về bảo vệ môi trường. Tổ chức phương tiện, hệ thống thu gom, xử lý chất thải, khí thải đúng quy định.

- Thực hiện các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường như: treo băng rôn, pa nô, áp phích, khấu hiệu mang những thông điệp về bảo vệ môi trường; tích cực hưởng ứng các hoạt động liên quan về vấn đề bảo vệ môi trường do địa phương tổ chức.

- Có các biện pháp phòng chống, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường; có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do có hành vi làm tổn hại đến môi trường.

- Thực hiện thu gom rác thải, nước thải phải đúng quy định. Không xả rác, chất thải, xác động vật, tại các khu du lịch.

- Hệ thống nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ, được thông gió và đủ ánh sáng; được bố trí đủ nhằm phục vụ nhu cầu du khách, đặc biệt trong dịp cao điểm.

Quy định về xây dựng hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, điểm cung cấp thông tin phục vụ khách du lịch

- Tùy thuộc vào địa hình khu du lịch, đơn vị quản lý khu du lịch và tổ chức, cá nhân kinh doanh trong khu du lịch có trách nhiệm đầu tư xây dựng hệ thống biến báo, biển chỉ dẫn, điểm cung cấp thông tin phục vụ khách du lịch cho phù hợp.

- Đơn vị quản lý khu du lịch và tổ chức, cá nhân kinh doanh trong khu du lịch thành lập điểm hỗ trợ du khách, thiết lập đường dây nóng tại khu du lịch nhằm đảm bảo mục tiêu xây dựng điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện.

Quy định về bảo tồn văn hóa trong khu du lịch

- Đơn vị quản lý khu du lịch và tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu du lịch phải có trách nhiệm bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình công cộng; giữ gìn phong tục, tập quán truyền thống tốt đẹp; thực hiện nghiêm túc Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch theo Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch góp phần xây dựng môi trường văn hóa du lịch văn minh.

- Các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa và các hoạt động văn hóa tại các khu du lịch phải tuân thủ quy định về quản lý đối với di sản văn hóa và dịch vụ văn hóa. Việc tổ chức khai thác các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh phục vụ kinh doanh du lịch phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

(Nguồn: Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND)

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 633

Về trang trước Về đầu trang