Tin KHCN trong tỉnh
Chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 năm 2021 (12/05/2021)
-   +   A-   A+   In  
 

 

 

Hướng tới Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 năm 2021 với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai”, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT triển khai các hoạt động chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam đến các tổ chức, viện trường, doanh nghiệp KH&CN, UBND các huyện, thị xã, thành phố, báo đài trong tỉnh, cụ thể như sau:

 

1. Các hoạt động trước Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 (Thời gian từ nay đến ngày 14/5/2021).

 

- Tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền pháp luật KH&CN, vai trò, vị trí của khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo thông qua các hình thức viết, đăng tải các tin, bài trên trang tin điện tử, ấn phẩm, phim tài liệu, báo, đài phát thanh truyền hình về các thành tựu khoa học và công nghệ.

 

- Trưng bày, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học, sáng kiến của học sinh, sinh viên, nhóm nghiên cứu trẻ tại các viện, trừờng, tổ chức, doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

 

- Phát động phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong đội ngũ cán bộ khoa học, học sinh, sinh viên; phong trào năng suất, chất lượng trong doanh nghiệp.

 

2. Tuần lễ trọng tâm chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam (Từ 14/5 - 19/5/2021).

 

    Phim Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5 năm 2021 

 

- Treo băng rôn với nội dung theo chủ đề hoặc khẩu hiệu:

 

+  Chủ đề: KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - KHƠI DẬY KHÁT VỌNG, KIẾN TẠO TƯƠNG LAI.

 

+ Khẩu hiệu: NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 18/5. 

 

- Phát hành Đặc san số đặc biệt chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 năm 2021.

 

- Tổ chức gặp gỡ, giao lưu trực tiếp hoặc trực tuyến giữa các nhà quản lý, nhà khoa học với học sinh, sinh viên, thanh niên, nhà sáng chế trong các ngành, lĩnh vực (căn cứ tình hình, điều kiện cụ thể để thực hiện, đảm bảo thực hiện phòng chống dịch COVID-19).

 


 

Xem nội dung chi tiết:

 

- Công văn số 359/SKHCN-VP của Sở KH&CN về Tổ chức hoạt động chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 năm 2021

 

- Công văn số 925/BKHCN-VP của Bộ KH&CN về hướng dẫn tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 2021

 

 

 

Nguồn: Vân Anh

Số lượt đọc: 799

Về trang trước Về đầu trang