TBT và TC – ĐL – CL
TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 86 (tháng 04/2021) (13/05/2021)
-   +   A-   A+   In  

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Hỗ trợ doanh nghiệp khai thác EVFTA bằng nền tảng thương mại điện tử         

- Hiệp định EVFTA: Cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ       

- Thông qua đề nghị quản lý hải quan hàng xuất, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử                                        

- Doanh nghiệp cần chủ động vào cuộc để tận dụng CPTPP

- Giám sát an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc...      

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên        

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 04/2021    

TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

VÀ DOANH NGHIỆP

- Giải thưởng Chất lượng Quốc gia...  

- Tháo gỡ vướng mắc để doanh nghiệp trở thành trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo                                            

- Công bố 34 TCVN, tiếp nhận hồ sơ và xử lý cấp 701 mã doanh nghiệp   

- Sửa đổi QCVN 20:2019/BKHCN...    

- Chuyển đổi số trong truy xuất nguồn gốc trở thành nhu cầu cấp bách của hội nhập                                                         

- Đẩy mạnh triển khai Quyết định 36/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các địa phương                                             

- Xây dựng công cụ, hệ thống quản lý nền tảng...      

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN

- Kinh nghiệm áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 tại các địa phương                                        

- Sáng tạo, tăng năng suất lao động với hệ thống quản lý...  

- Giảm rủi ro vi phạm bảo mật ... ISO/IEC 27005       

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

- Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021                          

- Chính sách có hiệu lực từ tháng 4/2021        

CẢNH BÁO AN TOÀN THỰC PHẨM

- Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh đồ chay     33

TIN NGẮN

- Tin Thế giới                                          

- Tin Trong nước                               

- Tin Địa phương

Xem nội dung tại đây

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN

Số lượt đọc: 1149

Về trang trước Về đầu trang