Thông tin chỉ đạo điều hành
Nâng cao mức cảnh báo, cảnh giác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (12/05/2021)
-   +   A-   A+   In  
Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp trên cả nước và trong các khu vực lân cận; thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 07/05/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng chng dịch Covid-19; tiếp theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4751/UBND-VP ngày 06/5/2021 và Công văn s 4843/UBND-VP ngày 07/5/2021, ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo nâng cao mức cảnh báo, cảnh giác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Tất cả người dân, phương tiện khi ra, vào tại các cửa ngõ tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu bắt buộc phải thực hiện khai báo y tế theo quy định.

Tổ công tác, chốt kiểm tra liên ngành kiểm soát về khai báo y tế và giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường hoạt động, kiểm soát chặt chẽ hơn. Xử lý nghiêm các trường hợp không hợp tác. Báo cáo tình hình thường xuyên về UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh.

Tạm dừng các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo tập trung trên 50 người.

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

a. Nâng cao mức cảnh báo, cảnh giác phòng, chống dịch. Quyết liệt chỉ đạo thực hiện và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm các biện pháp:

- Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, bãi biển, trên các phương tiện giao thông công cộng.

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp... thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch, cập nhật kết quả tự đánh giá trên hệ thống an toàn Covid-19.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi và trên địa bàn quản lý, nhất là tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở du lịch, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, bến xe, bến cảng; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm phòng, chống dịch.

b. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhất là Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 07/05/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công văn số 4751/UBND-VP ngày 06/5/2021 và Công văn số 4843/UBND-VP ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh.  

c. Thông báo người dân từ ngoài tỉnh trở về địa phương nơi sinh sống và làm việc phải thực hiện khai báo y tế theo quy định tại UBND các xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan y tế gần nhất.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đẩy mạnh truyền thông, vận động người dân khai báo y tế điện tử thông qua mã QR Code, sử dụng một trong các phần mềm: Tờ khai y tế; NCOVI; Bluezone.

d.Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hạn chế tối đa việc ra ngoài tỉnh; tiêp xúc với người ngoài tỉnh, người ra ngoài tỉnh trở về, người có tiếp xúc với người ngoài tỉnh.

3. Sở Y tế - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh:

- Rà soát, hoàn chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp trong tình hình mới, sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống dịch bệnh, không để bị động, bất ngờ.

- Dự trữ thuốc, vật tư, thiết bị chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19; chuẩn bị cơ sở điều trị dự phòng khi dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn hoặc khi phong tỏa bệnh viện.

- Chỉ đạo các bệnh viện duy trì tổ chức thực hiện nghiêm các quy trình về sàng lọc, phân loại, phân luồng; đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện, đặc biệt tại các khoa điều trị bệnh nhân nặng; tiếp tục đảm bảo công tác quản lý chất thải, vệ sinh môi trường...

- Huy động nguồn nhân lực, tổ chức tập huấn lấy mẫu, xét nghiệm và sử dụng các trang thiết bị y tế đảm bảo tình huống xét nghiệm trên diện rộng.

- Nâng cao năng lực xét nghiệm để đáp ứng dự báo phòng chống dịch trong tình hình hiện nay.

- Tiếp tục nắm bắt diễn biển tình hình, báo cáo thường xuyên về Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Y tế, các ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương lựa chọn các cơ sở, địa điểm phù hợp, bổ sung kế hoạch cụ thể các cơ sở vật chất, phương án bố trí, phân công nhân lực trong quản lý, kiểm soát các khu cách ly tập trung mới, sẵn sàng đáp ứng cho yêu câu số lượng cách ly trong toàn tỉnh khoảng 4.000 người; trên cơ sở đó tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập các khu cách ly y tế tập trung theo quy định trước ngày 17/5/2021.

5. UBND huyện Côn Đảo rà soát, bổ sung kịp thời các cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nguồn nhân lực dự phòng, cơ sở cách ly theo phương châm 04 tại chỗ; tạm dừng các hoạt động tại các điểm di tích, bảo tàng... trên địa bàn huyện. Kiểm soát, quản lý cách ly người đến từ vùng dịch theo đúng quy định.

Nguồn: Công văn 4950/UBND-VP

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 459

Về trang trước Về đầu trang