Thông tin chỉ đạo điều hành
Điều tra thu thập số liệu tính chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng theo năm gốc 2015 không bao gồm khai thác dầu thô và khí đốt trên địa bàn tỉnh năm 2021 (25/03/2021)
-   +   A-   A+   In  
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch điều tra thu thập số liệu tính chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng theo năm gốc 2015 không bao gồm khai thác dầu thô và khí đốt trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Mục đích của Kế hoạch điều tra này nhằm bảo đảm có đầy đủ thông tin liên tục, nhất quán, không đứt gãy và không để trống thông tin của hệ thống chỉ tiêu về sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, không bao gồm dầu thô và khí đốt.

Các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh sẽ tiến hành điều tra các doanh nghiệp có sản xuất công nghiệp được chọn mẫu bao gồm các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp liên doanh nước ngoài, doanh nghiệp có vốn 100% nước ngoài trong khoảng thời gian từ ngày 01 đến 15 hàng tháng.

Nội dung điều tra gồm:

1. Thông tin chung doanh nghiệp điều tra về: Tên doanh nghiệp, địa chỉ, điện thoại, email, website của doanh nghiệp; Mã số thuế của doanh nghiệp; Họ và tên, số điện thoại, email của Giám đốc; Loại hình doanh nghiệp.

2. Số lao động điều tra về: Số lao động thời điểm cuối tháng báo cáo; Số lao động dự kiến thời điểm cuối tháng tiếp theo báo cáo.

3. Thông tin sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp điều tra về: Tên sản phẩm sản xuất; Mã ngành sản xuất và mã sản phẩm sản xuất; Tồn kho đầu tháng báo cáo; Sản phẩm sản xuất trong tháng báo cáo; Sản phẩm tiêu thụ trong tháng báo cáo; Giá trị sản phẩm trong tháng báo cáo; Xuất kho cho chế biến tiếp trong doanh nghiệp; Dự tính sản phấm sản xuất trong tháng tiếp theo; Dự tính sản phẩm tiêu thụ trong tháng tiếp theo; Sản phẩm sản xuất của tháng tiếp theo cùng kỳ năm trước.

4. Thông tin doanh thu thuần về sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp điều tra về: Doanh thu thuần tháng báo cáo; Doanh thu thuần công dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo; Dự tính doanh thu thuần tháng tiếp theo.

5. Thông tin về số ngày hoạt động của doanh nghiệp

6. Thông tin về tình hình sản xuất trong tháng của doanh nghiệp

(Nguồn: Kế hoạch số 50/KH-UBND)

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 509

Về trang trước Về đầu trang