Thông tin chỉ đạo điều hành
Công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (31/03/2021)
-   +   A-   A+   In  
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, nhóm các Sở, ban, ngành: đứng đầu bảng xếp hạng là Sở Tài chính, đứng cuối là Sở Ngoại vụ; nhóm UBND các huyện, thị xã, thành phố: đứng đầu bảng xếp hạng là UBND huyện Châu Đức, đứng cuối là thành phố Bà Rịa; nhóm UBND các xã, phường, thị trấn: đứng đầu bảng xếp hạng là UBND xã Tam Phước thuộc huyện Long Điền, cuối bảng là UBND xã Tóc Tiên thuộc thị xã Phú Mỹ

Kết quả sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với nhóm các Cơ quan trung ương đóng trên địa bàn: đứng đầu bảng xếp hạng là Cục Thuế tỉnh, đứng cuối là Công an tỉnh.

Trên cơ sở kết quả được công bố tại Quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, đề ra giải pháp nhằm phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức.

(Nguồn: Quyết định 809/QĐ-UBND)

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 513

Về trang trước Về đầu trang