TBT và TC – ĐL – CL
TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 84 (tháng 02/2021) (27/03/2021)
-   +   A-   A+   In  

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Thương mại điện tử năm 2021: Cơ hội giúp doanh nghiệp bứt phá         

- Cam kết TBT trong các FTA thế hệ mới: Phá dỡ rào cản, đẩy nhanh quá trình hội nhập                                                 

- Xuất khẩu giai đoạn 2021-2025: Khai thác hiệu quả các FTA và đa dạng hóa thị trường                                              

- Triển khai hiệu quả Hiệp định UKVFTA, nâng cao kim ngạch thương mại song phương                                             

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên        

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 02/2021    

TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

VÀ DOANH NGHIỆP

- Để Việt Nam trở thành nền kinh tế đổi mới sáng tạo trong tương lai       

- Hợp tác quốc tế về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Dấu ấn về chủ động thích ứng                                                   

- Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ KHCN về tiêu chuẩn đo lường chất lượng  

- Nâng cao năng suất dựa trên nền tảng KHCN và đổi mới sáng tạo: Hướng đi đúng đắn, bền vững!                                  

- Truy xuất nguồn gốc thúc đẩy xuất khẩu nông sản   

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN

- Đảm bảo an ninh mạng với tiêu chuẩn ISO/IEC...    

- Tiêu chuẩn quốc tế ISO 19434 - hạn chế rủi ro tai nạn khai thác   

- ISO/IEC TS 27570 - Bảo vệ quyền riêng tư trong các thành phố thông minh     

- Đánh giá rủi ro trong biến đổi khí hậu với tiêu chuẩn ISO 14091   

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

- Bộ KH&CN công bố tiêu chuẩn quốc gia về Du lịch...

- Chính phủ ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 

CẢNH BÁO AN TOÀN THỰC PHẨM

- Triển khai hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2021        

TIN NGẮN

- Tin Thế giới                                          

- Tin Trong nước                               

- Tin Địa phương

Xem nội dung tại đây

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN

Số lượt đọc: 1228

Về trang trước Về đầu trang