TBT và TC – ĐL – CL
TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 82 (tháng 12/2020) (24/03/2021)
-   +   A-   A+   In  

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- EVFTA tạo động lực giúp doanh nghiệp từng bước chuẩn hóa quy trình sản xuất

- Gạo Việt ngày càng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu   

- Sản phẩm hữu cơ xuất khẩu phải đáp ứng yêu cầu mới   

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên      

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 12/2020      

TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

VÀ DOANH NGHIỆP

- Hệ thống TCVN, QCVN giúp doanh nghiệp nâng cao vị thế, khả năng cạnh tranh

- Chuẩn hóa hoạt động truy xuất nguồn gốc hàng hóa        

- Xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh hệ thống tiêu chuẩn của Việt Nam trong lĩnh vực cơ khí  

- Năng suất chất lượng quyết định khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế 

- Tọa đàm áp dụng Tiêu chuẩn TCVN ISO 39001:2014 trong đảm bảo an toàn giao thông đường bộ                                           

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN

- Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp                                                

- Tiêu chuẩn mới giúp đảm bảo an toàn khi sử dụng sản phẩm tiêu dùng kết nối Internet  

- Kiểm soát rủi ro, sai sót của doanh nghiệp với ISO 9001:2015     

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

- Gỡ vướng mắc trong thực hiện quy chuẩn về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (tiếp theo)                                                  

- Hướng dẫn điều kiện được hưởng ưu đãi theo Hiệp định EVFTA

CẢNH BÁO AN TOÀN THỰC PHẨM

- An toàn thực phẩm dịp Tết                   

- Đề xuất thêm 55 chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe                                                         

TIN NGẮN

- Tin Thế giới                                            

- Tin Trong nước                                  

- Tin Địa phương      

Xem nội dung tại đây

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN

Số lượt đọc: 1435

Về trang trước Về đầu trang