Tiêu chuẩn ĐLCL
Ghi nhãn hiệu quả sử dụng nước với tiêu chuẩn quốc tế ISO 31600 (26/03/2021)
-   +   A-   A+   In  
Nước rất cần thiết cho sự sống của con người. Tuy nhiên, khoảng 2,2 tỷ người vẫn chưa được tiếp cận với nước uống an toàn. Chủ đề của Ngày Nước Thế giới năm nay chính là đánh giá nguồn tài nguyên quan trọng này và ISO đã đưa ra nhiều tiêu chuẩn trong lĩnh vực này.

Các chương trình dán nhãn cho việc sử dụng hợp lý nước có thể là công cụ đặc biệt hiệu quả để nhắc nhở người tiêu dùng rằng nước là tài nguyên quý giá và khuyến khích họ ưa chuộng các sản phẩm và thiết bị tiêu thụ ít nước hơn. Mặc dù có vô số các chương trình như vậy trên khắp thế giới, chúng vẫn còn thiếu ở nhiều khu vực do thiếu các phương thức được quốc tế thống nhất để thực hiện.

ISO 31600 , Các chương trình ghi nhãn hiệu quả sử dụng nước - Các yêu cầu kèm theo hướng dẫn thực hiện, sẽ cung cấp một tập hợp các hướng dẫn và thực hành tốt nhất để thiết lập và thực hiện chương trình dán nhãn cho các thiết bị và đường ống dẫn nước.

Theo ông Richard Lambert, Giám đốc của ủy ban ISO chịu trách nhiệm phát triển ISO 31600, các hướng dẫn này nhằm hỗ trợ việc thiết lập nhiều chương trình dán nhãn hơn áp dụng cho các sản phẩm tiêu thụ ít nước, do đó sẽ khuyến khích thị trường ưa chuộng sản phẩm hiệu quả hơn.

Ông giải thích: “Mục tiêu là hỗ trợ người tiêu dùng bằng cách cung cấp kiến thức để thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm tiết kiệm nước. Điều này sẽ khuyến khích các nhà sản xuất đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực này”.

Các chương trình dán nhãn cho việc sử dụng hợp lý nước có thể là công cụ đặc biệt hiệu quả để nhắc nhở người tiêu dùng rằng nước là tài nguyên quý giá.

Chương trình này được bổ sung thêm bởi ISO 46001, Hệ thống quản lý sử dụng nước hiệu quả - Yêu cầu và khuyến nghị sử dụng , cung cấp các phương pháp và công cụ để đo lượng nước tiêu thụ và giúp các tổ chức áp dụng các biện pháp tối ưu hóa việc sử dụng.

Các tiêu chuẩn ISO khác giúp các tổ chức bảo tồn và tiết kiệm nước, bao gồm tiêu chuẩn hai phần, ISO 20760, Tái sử dụng nước đô thị - Hướng dẫn cho hệ thống tái sử dụng nước tập trung và bộ ISO 16075 về việc sử dụng nước thải đã qua xử lý trong tưới tiêu.

Hàng trăm tiêu chuẩn ISO đóng góp trực tiếp vào Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc 6 (SDG 6, nước sạch và vệ sinh ), nhằm mục đích đảm bảo khả năng tiếp cận phổ biến đối với các dịch vụ nước và vệ sinh được quản lý bền vững. Họ đặc biệt tham gia vào việc đạt được mục tiêu 6.4: Đến năm 2030, tăng đáng kể việc sử dụng hợp lý tài nguyên nước trong tất cả các lĩnh vực và đảm bảo tính bền vững của việc rút nước và cung cấp nước ngọt nhằm tính đến tình trạng khan hiếm nước và giảm đáng kể số lượng những người bị khan hiếm nước.

Nguồn: Vietq.vn

Số lượt đọc: 1883

Về trang trước Về đầu trang