Tin KHCN trong nước
Tiểu ban An toàn và an ninh hạt nhân họp phiên thứ 3 (26/12/2014)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 24/12/2014, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã diễn ra phiên họp thứ 3 của Tiểu ban An toàn và an ninh hạt nhân. TS. Lê Đình Tiến, Trưởng Tiểu ban đã chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các thành viên của Tiểu ban và các khách mời là đại diện của Văn phòng Chính phủ, Uỷ ban KHCNMT Quốc hội, Uỷ ban tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tổng Cục Năng lượng của Bộ Công thương, Văn phòng Ban chỉ đạo nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, Viện Y học hạt nhân và ung bướu quân đội, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Sở KH&CN Ninh Thuận, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận và đại diện các cơ quan có liên quan của Bộ KH&CN.

 

Tại Phiên họp, các thành viên Tiểu ban và các đại biểu đã nghe báo cáo và thảo luận về các nội dung sau:

- Cập nhật về tình hình soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn về an toàn, an ninh cho dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn và quy chuẩn.

- Nghiên cứu và đề xuất tham gia công ước bồi thường thiệt hại hạt nhân.

- Nghiên cứu và đề xuất tham gia Công ước quốc tế về Ngăn chặn hành động khủng bố hạt nhân.

- Công tác chuẩn bị và tổ chức thẩm định báo cáo phân tích an toàn của Cơ quan pháp quy hạt nhân.

- Công tác thanh tra an toàn trong khảo sát địa điểm nhà máy điện hạt nhân (NMĐHN) Ninh Thuận 1 và 2.

- Công tác chuẩn bị xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân của tỉnh Ninh Thuận của Sở KH&CN Ninh Thuận.

- Đề xuất xây dựng Trung tâm điều hành ứng phó sự cố bên ngoài địa điểm NMĐHN (Off-site Center) và hệ thống quan trắc phóng xạ môi trường tại khu vực địa điểm của Cơ quan pháp quy hạt nhân.

- Kế hoạch xây dựng cơ sở chuẩn đoán và điều trị bệnh nhiễm xạ tại trung ương và địa phương nơi có NMĐHN của Viện Y học hạt nhân và ung bướu quân đội.

- Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia.

- Kết quả tình hình triển khai và thực hiện kế hoạch chuẩn bị lực lượng sẵn sàng ứng phó sự cố điện hạt nhân của Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn.

- Tình hình triển khai Đề án bảo đảm an ninh trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Cục An ninh kinh tế tổng hợp, Bộ Công an.

- Kết quả đánh giá của IAEA về việc thực hiện Kế hoạch tích hợp bảo đảm an ninh hạt nhân tại Việt Nam.

- Giải pháp bảo đảm an ninh cho NMĐHN Ninh Thuận 1 và 2, kế hoạch triển khai hệ thống bản đảm an ninh trong kế hoạch xây dựng chung của NMĐHN của Ban quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

 

Trên cơ sở các báo cáo được trình bày tại Phiên họp và ý kiến thảo luận của các thành viên Tiểu ban, ông Lê Đình Tiến, Trưởng Tiểu ban đã đề nghị, với nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo nhà nước chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra cũng như tham mưu, tư vấn và kiến nghị về các vấn đề liên quan đến an toàn và an ninh hạt nhân, các thành viên Tiểu ban cần bám sát tình hình thực hiện và đôn đốc việc ban hành các văn bản theo đúng kế hoạch, nghiên cứu việc tham gia các điều ước quốc tế, xây dựng và thực hiện các chương trình đảm bảo an ninh, ứng phó sự cố, quan trắc phóng xạ môi trường cho NMĐHN Ninh Thuận 1và 2, triển khai dự án mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia./.

Nguồn: most.gov.vn

Số lượt đọc: 9391

Về trang trước Về đầu trang