Tập san thông tin KH&CN
Đặc san Thông tin KHCN số 4.2014 (số 95) (24/12/2014)
-   +   A-   A+   In  

I. Kết quả nghiên cứu hoạt động Khoa học và Công nghệ địa phương

1. ThS Đỗ Thanh Phong – Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

Nghiên cứu mô hình quản trị chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

2. BS. Hồ Văn Hải – Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc

Thực trạng bệnh tăng huyết áp ở người ≥ 25 tuổi tại 2 xã Hòa Bình, Bông Trang huyện Xuyên Mộc tỉnh BR-VT năm 2013

3. ThS Đỗ Thanh Phong – Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

Ứng dụng quản trị chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản nhằm tăng kim ngạch xuất khẩu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

II. Trao đổi

1. GS.TS. Nguyễn Lân Dũng – Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam

Làm gì để đưa nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 về “Tam nông” sớm trở thành hiện thực?

2. GS.TSKH. Trương Quang Học

Về xây dựng nhóm nghiên cứu

3. PGS.TS Nguyễn Thị Hường – Học viện Chính trị Quốc gia TP HCM

Bảy giải pháp để chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ vào nông nghiệp thành công

5. CN. Lê Thị Huyền Trang – Trung tâm Tin học và thông tin KHCN

Đề án xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu đối với các sản phẩm hàng hóa đặc sản của tỉnh BR-VT giai đoạn 2014 - 2020

4.  TS. Nguyễn Vân Anh – Sở KH&CN tỉnh BR-VT; Nguyễn Hồng Hà – Vụ phát triển KH&CN địa phương

 Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam: Thực trạng và giải pháp phát triển

6. ThS. Nguyễn Ngọc Nguyện – Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh BR-VT

Quan niệm về dạy chữ, dạy người, dạy nghề trong bối cảnh mới căn bản, toàn diện giáo dục BR-VT

7. TS. Nguyễn Vân Anh – Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Phát triển doanh nghiệp KH&CN: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn của BR-VT

8. Mai Trang

Khoán chi tạo điều kiện để nhà khoa học tự chủ trong nghiên cứu

9. Trần Viết Ngạc

Thử tìm hiểu Côn Lôn truyện, cuốn sử tù Côn Lôn đầu tiên do tù nhân viết

10. TS. Nguyễn Quang Tuấn

Những yếu tố tác động đến hiệu quả của nghiên cứu khoa học xã hội

 

III. Tin khoa học và công nghệ

Thế giới

Trong nước

Trong tỉnh

Nguồn: Trung tâm TH&TTKHCN

Số lượt đọc: 1874

Về trang trước Về đầu trang