Đăng ký Đề tài-Dự án
Thông báo Tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực ANQP thực hiện năm 2021 của tỉnh BR - VT (24/02/2021)
-   +   A-   A+   In  
  

Căn cứ Quyết định số 338/QĐ- UBND, ngày 17 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu v/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực An ninh quốc phòng thực hiện năm 2021 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực An ninh quốc phòng thực hiện năm 2021 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để các tổ chức và cá nhân quan tâm, có đủ năng lực và điều kiện đăng ký tham gia tuyển chọn.

 

Xem nội dung chi tiết tại đây

Biểu mẫu đính kèm

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1084

Về trang trước Về đầu trang