Tiêu chuẩn ĐLCL
Kinh doanh vàng: Đo lường chất lượng và ghi nhãn chưa đúng (24/12/2014)
-   +   A-   A+   In  
Qua kiểm tra thực tế thị trường vàng trang sức và mỹ nghệ, cơ quan chức năng phát hiện nhiều cơ sở thực hiện các quy định về đo lường chất lượng và ghi nhãn còn chưa đúng.

Ngày 26/9/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 22/2013/TT - BKH&CN quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường. Thực hiện quy định và hướng dẫn này của Nhà nước, các doanh nghiệp vàng bạc, đá quý, các cơ sở kinh doanh, chế tác đã từng bước đáp ứng yêu cầu đưa ra. Tuy nhiên, thực tế kiểm tra trên thị trường, phát hiện nhiều cơ sở còn có nhiều sai phạm.

Cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ - Ảnh minh họa

Theo Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm hàng hóa - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL), trong thời gian qua, chương trình kiểm tra đo lường, chất lượng và ghi nhãn vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường đã được tiến hành với sự tham gia của các cơ quan chức năng về Đo lường, Đánh giá hợp chuẩn hợp quy, các chi cục TCĐLCL, Chi cục quản lý thị trường các địa phương. Kết quả là phần lớn các cơ sở kinh doanh đã có ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và lưu trữ hồ sơ chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh và xuất trình được đầy đủ giấy chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tuy nhiên, việc thực hiện các quy định về đo lường chất lượng và ghi nhãn vẫn chưa đúng. Một số có sở kinh doanh vàng trang sức về nội dung ghi nhãn chỉ thể hiện tuổi vàng và mã ký hiệu tổ chức, cá nhân sản xuất. Ngoài ra không có những thông tin khác theo quy định tại Thông tư 22/2013/TT- BKHCN. Nhiều đơn vị sử dụng phương tiện đo có phạm vi và cấp chính xác chưa phù hợp cho các sản phẩm có khối lượng <200g đang được kinh doanh tại cơ sở. Nhiều nơi sử dụng thiết bị xác định hàm lượng vàng chưa đảm bảo quy định.

Cụ thể, kiểm tra tại 6 cơ sở, có 4 cơ sở có tranh bị thiết bị huỳnh quang tia X, tuy nhiên chưa có bằng chứng về tình trạng bảo đảm yêu cầu kỹ thuật của thiết bị và chất chuẩn. Về ghi nhãn hàng hóa, kiểm tra 58 mẫu có 36 mẫu ghi mã ký hiệu của tổ chức, cá nhân sản xuất, mã ký hiệu của sản phẩm có 36/58 mẫu ghi. Về tuổi vàng, có 52/58 mẫu kiểm tra ghi; 47/58 mẫu ghi hàm lượng vàng, 55/58 mẫu ghi khối lượng vật gắn trên sản phẩm...

Cũng theo Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Cục này đã chủ trì tổ chức kiểm tra đo lường, chất lượng và ghi nhãn vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh.

Nguồn: Vietq.vn

Số lượt đọc: 2919

Về trang trước Về đầu trang