Thống kê KHCN
Báo cáo thống kê ngành khoa học công nghệ năm 2020 (15/01/2021)
-   +   A-   A+   In  
Thực hiện Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ 

Để kịp thời tổng hợp và thu thập số liệu thống kê về khoa học và công nghệ hàng năm gửi về Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị quý cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN định kỳ theo quy định.

 

- Kỳ hạn báo cáo: Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020

 

- Thời gian gửi báo cáo: Trước ngày 01/02/2021

 

Tải tại đây: Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN (file .doc) và (file .Pdf

 

 Quý cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo thống kê, vui lòng tải biểu mẫu thống kê tại đây: Mẫu phiếuHướng dẫn điền phiếu

Nguồn: Vân Anh

Số lượt đọc: 1202

Về trang trước Về đầu trang