Tin KHCN trong tỉnh
Hội đồng tư vấn thẩm định, đánh giá hồ sơ chứng nhận doanh nghiệp KH&CN (24/12/2020)
-   +   A-   A+   In  

Sáng ngày 22/12, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp KH&CN của Công ty TNHH Sigen do ông Hồ Viết Vẻ - Giám đốc Công ty làm đại diện. Thành phần tham dự cuộc họp gồm Lãnh đạo Sở KH&CN do ông Đỗ Hữu Hiền – Phó GĐ Sở là chủ tịch Hội đồng và đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan; đại diện Lãnh đạo doanh nghiệp tham dự.

Qua thời gian nghiên cứu và ứng dụng Công ty TNHH Sigen  đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp một số bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp như sau:

+ Hệ thống hố ga của hệ thống thoát nước thải (Bằng độc quyền sáng chế số 17419 cấp theo  quyết định số 59453./QĐ-SHTT ngày 29 tháng 08 năm 2017 của Cục Sở hữu trí tuệ);

+ Cơ cấu ngăn mùi cho hố ga của hệ thống thoát nước thải (Bằng độc quyền sáng chế số 17452 cấp theo  quyết định số 61502./QĐ-SHTT ngày 06 tháng 09 năm 2017 của Cục Sở hữu trí tuệ);

+ Hố ga cho hệ thống thoát nước thải (Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 27643 cấp theo  quyết định số 85241./QĐ-SHTT ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Cục Sở hữu trí tuệ);

+ Cơ cấu ngăn mùi cho hố ga (Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 28078 cấp theo quyết định số 9209/QĐ-SHTT ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Cục Sở hữu trí tuệ);

+ Thiết bị nâng chuyển (Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 1917 cấp theo  quyết định số 83147/QĐ-SHTT ngày 20 tháng 01 năm 2018 của Cục Sở hữu trí tuệ);

+ Xe đa năng (Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp  số 24416 cấp theo  quyết định số 55046/QĐ-SHTT ngày 14 tháng 08 năm 2018 của Cục Sở hữu trí tuệ).

Hồ sơ đăng ký của Công ty TNHH Sigen đáp ứng đầy đủ các quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Với các kết quả nghiên cứu đạt được, hồ sơ của Công ty TNHH Sigen đã được Hội đồng thống nhất đánh giá đạt và đề nghị chỉnh sửa hoàn thiện một số nội dung gửi về Sở KH&CN để được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN theo quy định. Với kết quả này Công ty TNHH Sigen là doanh nghiệp KH&CN thứ bảy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

Nguồn: Nguyễn Tuyết

Số lượt đọc: 2528

Về trang trước Về đầu trang