Sở hữu trí tuệ
Sở hữu trí tuệ Số 237 (tháng 11/2020) (24/12/2020)
-   +   A-   A+   In  

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Cục Sở hữu trí tuệ tham dự Diễn đàn trực tuyến với doanh nghiệp châu Âu                                                            

- Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học và công nghệ                

CÁC LĨNH VỰC CỦA SHTT

- Viện Khoa học sở hữu trí tuệ phối hợp…                       

- Trao đổi kinh nghiệm về phối hợp thực thi quyền sở…

- Cục Sở hữu trí tuệ họp song phương cấp Cục trưởng với Cơ quan Sở hữu trí tuệ Vương Quốc Anh                                                                      

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO-

PHÁT MINH SÁNG CHÊ

Ý tưởng sáng tạo:

- Mỹ phát triển thành công loại đất mới có khả…                            

- Trung Quốc thúc đẩy nghiên cứu về máy tính lấy…      

- Chế tạo thành công lưỡi người nhân tạo bằng công…     

- Phương pháp mới được phát triển để phát hiện hàm…   

- Dùng trí tuệ nhân tạo giám sát công trường xây dựng      

Phát minh sáng chế:

- Bắc Ninh: Chân dung 'nhà sáng chế của nông dân' Nguyễn Kim Hùng                                                                    

- Sáng chế máy xử lý rác đa năng của 'kỹ sư làng'             

- Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị hạn chế…                            

 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT SHTT

- Thông tư quy định mức thu, nộp đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp 13                                                                                        

 

 TIN HOẠT ĐỘNG

Hoạt động chung

- Hiệp định CPTPP: Tiêu chuẩn về sở hữu trí tuệ…          

- Hưng Yên: Nhiều sản phẩm được bảo hộ sở hữu trí tuệ   

- Xây dựng lòng tin người tiêu dùng với nhãn hữu…         

- Ngăn chặn hành vi lừa đảo, bảo vệ người tiêu…             

- Đổi mới công tác tiêu chuẩn, đo lường và…                    

- Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Châu Thành Long An”…            

- Khẳng định tính đặc trưng của sản phẩm địa phương     

- Phú Xuyên: Công bố nhãn hiệu tập thể bưởi …               

SHTT với Doanh nghiệp   

- Tăng cường phòng chống xâm phạm quyền sở…           

- Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ thường gặp…              

- Minh bạch thông tin hàng hoá trong thương…                 

- Hà Nội: Triệt phá cơ sở 'phù phép' nhiều sản phẩm…   

- Tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp…          

- Nhiều sản phẩm may mặc bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ                                                                                       

Xem nội dung tại đây

 

 

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN

Số lượt đọc: 1378

Về trang trước Về đầu trang