TBT và TC – ĐL – CL
TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 81 (tháng 11/2020) (24/12/2020)
-   +   A-   A+   In  

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Thương mại điện tử - doanh nghiệp phải nỗ lực nếu muốn “hưởng trái ngọt”            

- Quy định TBT các nước thành viên WTO trong bối cảnh COVID-19 về chứng nhận và các quy trình             

- Rà soát công tác kiểm tra chuyên ngành theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp    

- Đừng để tồn dư thuốc bảo vệ thực vật “cản đường” xuất khẩu nông sản   

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên                              

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 11/2020  

TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

VÀ DOANH NGHIỆP

- Yêu cầu mới đối với phát triển Hệ thống tiêu chuẩn Quốc gia ở Việt Nam 

- Đề án 996: Góp phần đưa sản phẩm Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế  

- Hoạt động đánh giá sự phù hợp - cơ sở hạ tầng nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa              

- Sản xuất thông minh: Xu hướng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh CMCN 4.0

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN

- Nước mắm truyền thống sẽ có tiêu chuẩn và logo riêng                   

- Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 - tạo nền tảng vững chắc cho DN khởi nghiệp sáng tạo      

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

- Tăng cường kiểm soát các hoạt động thương mại điện tử                 

- Gỡ vướng mắc trong thực hiện quy chuẩn về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng    

CẢNH BÁO AN TOÀN THỰC PHẨM

- Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Evaskin Complex không được phép lưu hành               

TIN NGẮN

- Tin Thế giới                                                                          

- Tin Trong nước                                                                 

- Tin Địa phương

Xem nội dung tại đây

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN

Số lượt đọc: 1469

Về trang trước Về đầu trang