TBT và TC – ĐL – CL
TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 80 (tháng 10/2020) (23/12/2020)
-   +   A-   A+   In  

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Cam kết TBT trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên           

- Từng bước khẳng định chất lượng nông sản Việt...                        

- Thực thi các FTA: Doanh nghiệp không thể chủ quan trước các quy định về phòng vệ thương mại  

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên                              

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 10/2020  

TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

VÀ DOANH NGHIỆP

- Ngày hội truyền thống của những người làm công tác tiêu chuẩn trên toàn cầu           

- Nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ DNNVV...                         

- Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: Đưa tiêu chí thành tiêu chuẩn giúp doanh nghiệp cải tiến          

- Đẩy mạnh hợp tác xây dựng và tăng cường cơ sở hạ tầng chất lượng quốc gia trong APO            

- Thúc đẩy năng suất doanh nghiệp trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN

- Quản lý đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp...                            

- Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực điện...                        

- ISO/PAS 5643 giúp lĩnh vực du lịch vượt qua khủng...                  

- Tiêu chuẩn và vấn đề rác thải nhựa: Vật liệu nào thay thế cho nhựa?    

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

- Thông tư về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia...                          

- Đề xuất xây dựng Nghị định về hàng hóa “Sản xuất tại Việt Nam”     

- Xây dựng Nghị định sửa đổi về thương mại điện tử                       

CẢNH BÁO AN TOÀN THỰC PHẨM

- Cảnh báo: Trà Slim Cường Anh không rõ nguồn gốc và quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật 

- Thận trọng với thực phẩm chay không nguồn gốc tuồn từ Trung Quốc

TIN NGẮN

- Tin Thế giới                                                                          

- Tin Trong nước                                                                 

- Tin Địa phương                                                                   

Xem nội dung tại đây

 

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN

Số lượt đọc: 1378

Về trang trước Về đầu trang