Tiêu chuẩn ĐLCL
Xét duyệt đề án của các doanh nghiệp tham gia Chương trình KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp đợt 10 năm 2020 (23/12/2020)
-   +   A-   A+   In  

Căn cứ theo Quyết định số 193/QĐ-SKHCN ngày 14/12/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc “Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định nội dung và kinh phí các đề án của các doanh nghiệp tham gia Chương trình Khoa học và Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp đợt 10, năm 2020”. Sáng ngày 16/12, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Sở KH&CN) đã tổ chức Hội đồng tư vấn thẩm định nội dung và kinh phí các đề án của các doanh nghiệp tham gia “Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh BR-VT giai đoạn 2014-2020” đợt 10, năm 2020. Do ông Trần Duy Tâm Thanh – Phó Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng xét duyệt. 

Sau khi xem xét, đánh giá mục tiêu, nội dung các bản thuyết minh đề án của các đơn vị tham gia, Hội đồng đã nhất trí hỗ trợ các đề án của 05 doanh nghiệp tham gia xét duyệt, cụ thể như sau:

 

1. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Ca cao Thành Đạt với lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất và kinh doanh sản phẩm cacao. Nội dung được hỗ trợ là đào tạo và tái đánh giá chứng nhận hệ thống ISO 22000:2018 và xây dựng TCCS.

 

2. Công ty TNHH TMDV Cơ khí MES7 với lĩnh vực hoạt động chính là nhập khẩu vật tư, thiết bị và dịch vụ cơ khí. Nội dung được hỗ trợ là xây dựng website.

 

3. Công ty TNHH Nuôi trồng Nấm Hòa Long với lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất và kinh doanh nấm dược liệu. Nội dung được hỗ trợ là tư vấn đăng kí 02 nhãn hiệu.

 

4. Công ty TNHH Thảo Anh Vũng Tàu với lĩnh vực hoạt động chính là mua bán thực phẩm, sản xuất đường phèn. Nội dung được hỗ trợ là tư vấn đăng ký nhãn hiệu.

 

5. Công ty TNHH Chăn nuôi Hưng Việt với lĩnh vực hoạt động chính là chăn nuôi và sản xuất sữa bò thanh trùng. Nội dung được hỗ trợ là tư vấn đăng ký nhãn hiệu.

 

Nguồn: Huyền Trân

Số lượt đọc: 1895

Về trang trước Về đầu trang