Tiêu chuẩn ĐLCL
Tiêu chuẩn ISO 56005: Bảo hộ sở hữu trí tuệ cho mọi tổ chức (22/12/2020)
-   +   A-   A+   In  
Một tiêu chuẩn mới để bảo vệ tài sản trí tuệ trong sáng tạo vừa được công bố.

Nếu Oscar Wilde "bắt chước là hình thức tâng bốc chân thành nhất", thì việc các công ty chứng kiến ​​một đối thủ cạnh tranh chiếm đoạt ý tưởng của họ là một sự đáng tiếc cho họ.

Ngày nay càng quan trọng hơn trên quy mô toàn cầu trong nền kinh tế dựa trên tri thức, sở hữu trí tuệ (IP) là điều cần thiết đối với các tổ chức thuộc mọi loại hình có ý định “kiểm soát” các ý tưởng của họ trong khi bảo vệ chúng. Có thể sử dụng IP để đạt được một số mục tiêu kinh doanh, bao gồm thu hút các nhà đầu tư và đảm bảo nguồn tài chính, hoặc tăng lợi thế cạnh tranh.

Do đó, việc quản lý IP ở mỗi giai đoạn của quá trình đổi mới có ý nghĩa kinh doanh tốt và giúp tạo ra các cơ sở ươm tạo thực sự có lợi cho sự sáng tạo.

ISO 56005, Quản lý đổi mới - Các công cụ và phương pháp quản lý sở hữu trí tuệ - Đề xuất , đưa ra các khuyến nghị và chiến lược cho tổ chức để bảo vệ và tận dụng tối đa những ý tưởng sáng suốt nhất của họ.

Tiêu chuẩn này đặc biệt đề xuất một khuôn khổ cho việc quản lý IP, cũng như các công cụ và phương pháp quản lý rủi ro trong việc khai thác IP.

Đây là tiêu chuẩn mới nhất trong bộ ISO 56000 về quản lý đổi mới, bao gồm:

ISO 56000, Quản lý đổi mới - Các nguyên tắc cơ bản và từ vựng

ISO 56002, Quản lý đổi mới - Hệ thống quản lý đổi mới - Khuyến nghị 

ISO 56003,  Quản lý đổi mới - Công cụ và phương pháp cho quan hệ đối tác đổi mới - Hướng dẫn

ISO / TR 56004, Đánh giá quản lý đổi mới - Hướng dẫn

Các tiêu chuẩn khác của họ này đang được chuẩn bị, cụ thể là: 

ISO 56006, Quản lý đổi mới - Các công cụ và phương pháp để quản lý trí tuệ chiến lược - Khuyến nghị 

ISO 56007,  Quản lý đổi mới - Công cụ và phương pháp quản lý ý tưởng - Hướng dẫn

ISO 56008, Quản lý đổi mới - Các công cụ và phương pháp đo lường hoạt động đổi mới - Hướng dẫn

Bộ ISO 56000 được phát triển bởi ủy ban kỹ thuật ISO / TC 279, Quản lý đổi mới , với ban thư ký do AFNOR, thành viên ISO của Pháp, cung cấp . Các kho khác nhau của loạt bài này đã được xuất bản có sẵn từ thành viên ISO ở quốc gia của bạn hoặc trên ISO Store.

Nguồn: VietQ.vn

Số lượt đọc: 1675

Về trang trước Về đầu trang