Tiêu chuẩn ĐLCL
Hội nghị tập huấn triển khai Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng (12/03/2014)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 12/03/2014, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Sở Khoa học và Công nghệ) tổ chức Hội nghị tập huấn Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường. Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ; các Sở, ban ngành và các đơn vị kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường tại địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tham dự hội nghị.

Hội nghị phổ biến Thông tư 22/2013/TT-KHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 26 tháng 9 năm 2013 Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường.

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ; kinh doanh mua, bán vàng miếng; Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; Tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng được chỉ định; Cơ quan quản lý có liên quan đến quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh vàng. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ và tổ chức, cá nhân kinh doanh mua, bán vàng miếng chịu sự thanh tra, kiểm tra về đo lường và chất lượng của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương… Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2014.

Nguồn: Nguyễn Tuấn

Số lượt đọc: 3157

Về trang trước Về đầu trang