Tiêu chuẩn ĐLCL
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng chì trong sơn (16/12/2020)
-   +   A-   A+   In  
Việt Nam thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng chì trong sơn.

Theo đó, Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và các quy định về quản lý đối với hàm lượng chì trong các sản phẩm sơn.

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm sơn trước khi đưa ra thị trường Việt Nam, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức các nhân khác có liên quan.

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người.

 Ảnh minh hoạ.

Tiếp đó, Việt Nam thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng amoniac công nghiệp.

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định về yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, quản lý chất lượng amôniắc (NH3) công nghiệp được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam.

Quy chuẩn này không áp dụng đối với amôniắc tinh khiết và amôniắc thực phẩm.

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh amôniắc công nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người.

Nguồn: Vietq.vn

Số lượt đọc: 1661

Về trang trước Về đầu trang